Které pojmy je dobré znát před instalací nového topení?

Srdcem vytápěcích systémů je vždy kotel či podobné zařízení, které generuje teplo. Ale najde se mnohem více dalších součástí, bez kterých by topení nefungovalo jak má, kupříkladu hovoříme o ventilech, tahoměrech, termpohonech, či hladinoměrech. Je jich ale mnohem více, tak se seznamme i s dalšími.

 

Ventily

Existuje skutečně celá velká skupina ventilů, které se pak rozdělují na nejrůznější typy. Zmiňme si kupříkladu směšovací ventily, dále pak dvojcestné a trojcestné ventily a v neposlední řadě i ventily čtyřcestné. Velkou důležitost má automatický odvzdušňovací ventil, který je vysoce moderní součástí topných systémů. Slouží k upouštění přebytečného vzduchu, který při své kumulaci znamená samozřejmě horší schopnost vytápět. Automatické odvzdušňovací ventily využívají při své práci plovák pracující s hladinou vody. Můžeme si zmínit také efektivní ventil pro expanzní nádoby nebo různé druhy směšovacích ventilů.

Z nich je asi tím nejvíce zajímavým termostatický směšovací ventil, jehož hlavní funkcí je regulace teploty vody, která je přiváděna do takových zařízení, jako je umyvadlo nebo sprchový kout. Termostatické směšovací ventily zamezí vašemu opaření, stejně jako vzniku nežádoucích mikroorganismů.

 

Digitální manometry

Digitální manometry měří tlak a k jejich dalším funkcím patří například také sledování hodnot tlaku a tahu v komínech a systémech pro odvod spalin. Digitální manometr nemusí být zcela nezbytným vybavením, ale může vám ušetřit spoustu potíží, anebo ho lze využít dočasně k tlakovým zkouškám.

 

Analyzátory spalin

Tohle zařízení se postará o kontrolu unikajících a probíhajících spalin, takže je vhodné především pro ty lidi, kteří by rádi žili ekologicky. Analyzátor spalin měří různé plyny, jako je například oxid uhličitý, uhelnatý nebo O2.

 

Ekvitermní regulace

Možná jste se již setkali také s pojmem ekvitermní regulace, který zní poněkud tajemně. Ve skutečnosti hovoříme o dálkovém ovládání topného systému, které se dá snadno požívat mobilem či počítačem. S ekvitermní regulací můžete velmi výrazně ušetřit.