Jak a kde začít šetřit výdaje na provoz domácnosti?

Máte pocit, že provozní náklady na bydlení ve vašem starším rodinném domě jsou zbytečně vysoké? Chtěli byste tyto náklady snížit, ale nevíte, jak a kde začít a jaké řešení bude opravdu efektivní?  Situace není tak složitá, jak by se mohlo zdát. Přibližně 80 % všech nákladů, které vynaložíte na energii, utratíte za teplo. Takže zapomeňte na úsporné žárovky, rozčilování se při zhasínání světel po dětech a udělejte něco pro svůj dům i účet.

Nejjednodušším způsobem, jak snížit náklady na vytápění a začít opravdu výrazně šetřit, je zateplení domu. Ale kompletní zateplení domu může být velmi nákladné. Proto si dnes představíme rychlé a snadné řešení těchto problémů. Řešením může být foukaná minerální izolace Magmarelax.

Foukaná minerální izolace může být využita na mnoho typů konstrukcí. Díky aplikaci výkonnými stroji (fukary) se dostane i do těch nejméně přístupných koutů a štěrbin, kam by se jiný izolační materiál dostával jen velmi složitě. Hadici lze natáhnout do vzdálenosti 100m a do výšky 20m.

 001

Pro jaké druhy konstrukcí střech může být izolace Magmarelax využita?

Plochá střecha

U plochých střech je izolace jen velmi malá nebo není vůbec. Proto velmi snadno dochází v létě k přehřívání interiéru a v zimě naopak k jeho prochladnutí z důvodu úniků tepla. Tomu lze zamezit aplikací foukané izolace do dutiny ploché střechy. Stačí mít revizní otvor nebo ho lze během realizace vytvořit.

Betonový strop

U betonových stropů většinou dochází k aplikaci na stávající betonovou podlahu na půdách. Tam, kde není potřeba podlaha, ale je nutné dostávat se například ke komínům, se ukotví revizní lávky. Pokud je potřeba tzv. ochozí podlaha, díky Stropnímu systém MAGMARELAX® může být vytvořena velmi snadno. Tím se nejen vyrovná stávající podlaha, ale vytvoří se zároveň dutina pro foukanou izolaci s minimálními tepelnými

mosty.

Trámový strop

Mnoho z nás uvažuje o izolaci stropní konstrukce. Pokud ovšem není půda využívána k bydlení a není vytápěná, je mnohem efektivnější izolace dutého trámového stropu. Je to velmi rychlé, technicky jednoduché a účinné řešení, kdy stačí odklopit několik prken v konstrukci stropu a díky tlakovému foukání se následně vyplní dutiny až do 5m.

Vazníková střecha

Tento typ můžeme najít na konstrukcích střech u rodinných domů i komerčních hal. Má několik předností, ale i nevýhod. Nevýhodou při využití izolací skládaných z desek nebo rohoží je velké množství detailů, což je velmi pracné a mnohdy fakticky nemožné kvalitně izolovat. I z tohoto důvodu je optimální volbou foukaná izolace, která i v konstrukci s řadou prvků vytvoří celistvou tepelně-izolační vrstvu.

Co dělat, když není možné standardní zateplení?

Vytvořte tepelně-izolační podhled. Sice se vám trochu sníží světelná výška místnosti, ale může to být zajímavé řešením tam, kde není možné izolovat nad stropem.

Všechny typy izolování systémem MAGMARELAX probíhají za plného chodu domácnosti, bez hluku a nepořádku a hlavně, za 3 hodiny už šetříte!

Připravte se na zimu a objednejte si nezávaznou prohlídku vašeho domu.

Více na www.mojeizolace.cz nebo na telefonu 800 100 533.