VÁNOČNÍ STROM NA PRAŽSKÉM HRADĚ SE ROZSVÍTÍ JIŽ TUTO NEDĚLI A POMŮŽE STOVKÁM OHROŽENÝCH DĚTÍ

První dáma České republiky, paní Ivana Zemanová, na první adventní neděli 29. listopadu slavnostně rozsvítí vánoční strom na Pražském hradě. Zahájí tak již 18. ročník charitativní vánoční sbírky ve prospěch SOS dětských vesniček, jejíž výtěžek bude věnován na pomoc ohroženým dětem.

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu a zahájení sbírky proběhne 29. listopadu 2015 od 16.30 hod. na nám. U Svatého Jiří na Pražském hradě. Podobně jako v předešlých letech, i v letošním roce bude samotné rozsvícení doprovázeno hudebním programem, v němž kromě Hudby Hradní stráže vystoupí dětský pěvecký sbor Rolnička Praha pod vedením sbormistra Karla Virglera či zpěvačka Iva Marešová. Programem bude provázet moderátor Jakub Železný.

Záštitu nad sbírkou i letos převzala manželka prezidenta republiky paní Ivana Zemanová a pokračuje tak v tradici vánočních sbírek ve prospěch SOS dětských vesniček, kterou založila už v roce 1968 Irena Svobodová, manželka prezidenta Ludvíka Svobody, a po revoluci obnovila Olga Havlová.

Událost je určena široké veřejnosti a je přístupná bezplatně. strom

TRADICE PŘEŽILA NACISMUS I KOMUNISMUS A POMÁHÁ DĚTEM DODNES

Zrod tradice vánočních sbírek na pomoc opuštěným dětem spadá do roku 1924, kdy se díky spisovateli a novináři Rudolfu Těsnohlídkovi rozzářil na brněnském náměstí Svobody první vánoční strom republiky. O rok později se ke sbírce po Brnu přidala také Praha, Bratislava a další města po celém Československu. Vánoční stromy republiky se staly v období první republiky tradicí, která pak byla následujícími politickými režimy třikrát zrušena.

Poprvé byla tradice násilně přerušena během 2. světové války, ale v roce 1945 už opět stály vánoční stromy republiky po celé zemi a sbírky pod nimi podpořila i Hana Benešová. Tento zvyk se udržel ještě po únoru 1948, kdy už Marta Gottwaldová nemluvila o křesťanských tradicích, nýbrž o pětiletkách a trpících nezaměstnaných.

V pozdějších letech byly vánoční stromy zrušeny úplně a znovu se tradice vánočních sbírek vrátila na Vánoce 1968 díky Ireně Svobodové, manželce prezidenta Ludvíka Svobody. Ta tehdy uspořádala poprvé sbírku ve prospěch SOS dětských vesniček. Časem byla ale i tato obnovená tradice potlačena.

K obnově tradice charitativních vánočních stromů došlo opět až po roce 1989. Na Pražském hradě se první porevoluční strom se sbírkou ve prospěch SOS dětských vesniček rozzářil v roce 1992. Od té doby se v rozsvícení stromu a podpoře sbírky angažovaly Olga Havlová, Dagmar Havlová, Livia Klausová a Ivana Zemanová, které letos převzala záštitu nad sbírkou již potřetí.