Bytovku lze kvalitně opravit i bez navýšení fondu

Nevzhledné, šedivé a celkově ošuntělé bytovky stále tvoří významnou část české městské architektury. Bývají to domy, kde se buď „nedostává peněz“ nebo kde se vlastníci jednotlivých bytů neumí mezi sebou dohodnout, jak svůj dům co nejlépe opravit. Obyvatelé žijící v těchto bytovkách musí proto často strpět zdi prokvétající plísní, vysoké účty za topení nebo naopak dusivé a úmorné vedro v letních měsících. O tom, že bydlení v takovýchto prostorech není ani zdravé, jistě není třeba vůbec psát, neboť rakovinotvorné účinky toxinů plísní jsou již známy velmi dlouho. Lidé žijcí v těchto bytech tuší, že by bylo lepší bydlet jinak, ale možná nevědí, že i při zachování současné výše nájemného mohou příjemně bydlet v kvalitně opraveném domě se zárukou od dobré firmy, jež si vybudovala svou pověst především na spokojenosti svých zákazníků.

 

Slušná firma volí vždy individuální přístup

Kvalitní a důvěryhodnou firmu poznáte podle jejího zástupce. Ten vždy nejdříve promluví s jednotlivými majiteli bytů a přeptá se jich na to, co je nejvíc trápí a co potřebuje zlepšení. Takový zástupce ví, že ke všem obyvytelům musí přistupovat individuálně, protože potřeby a přání obyvatel přízemí a nejvyššího patra se mohou diametrálně lišit. Zatímco někoho trápí nemožnost pořádného vytopení bytu během zimy, jiný více žehrá na nesnesitelné horko v létě. Dálšími problémy se mohou stát i  profukující okna, problémové stoupačky, již zmíněné zaplísněné zdi, drhnoucí vchodové dveře, havarijní stav balkónů atd. O všechny tyto problémy se zástupce firmy, které plánujete svěřit opravu domu, musí skutečně zajímat.

posouzeni

 

Odborné posouzení stavu domu

Ze stavebně-energetického posouzení celé stavby je vytvořen návrh řešení, spočívajícícho např. ve výměně oken, zateplení půdy či stropu a obvodového pláště budovy a soklu, nezbytné opravy včetně kvalitní hydroizolace balkónů apod.  Po konzultaci je vytvořena finanční rozvaha včetně posouzení jejího vlivu na fond oprav. Nemusí jít o tak velký zásah, jak se můlže na první pohled zdát. Řada investicí vedoucích k zateplení a opravám ve výsledku ušetří mnoho peněz při platbě za energie, takže se tyto zbývají prostředky mohou snadno použít ke splátce sjednaného úvěru. Často se tak výše měsíčních plateb rozpočítaných na jednotlivé partje vůbec nezvyší!

 

Žádné starosti s papírováním a běháním po úřadech

Dobá organizace opravy domu je časově velmi náročná práce. Slušná firma samozřejmě ví, že zvolený předseda SVJ je také jen člověk, se všemi starostmi a povinostmi okolo práce, rodiny a dětí – jako každý jiný. Nikdo po něm tedy nemůže chtít, aby ve svém zbývajícím volném čase absolvoval vyčerpávají kolečko po úřadech a v noci místo spánk ustudoval hory potřebných dokumentů. Proto zkušený zástupce realizační firmy požádá předsudu Svj o zplnomocnění a nezbytné byrokracie a paírování se ujme, a to včetně pořádá nezbytné členské schůze. Jakmile je smlouva odsouhlasena, realizační firma se vrhne na tvorbu projektové dokumentace a zařídí vše od nezbytných jednání s hasiči, ornitology nebo pracovníky památkové správy až po obstarání energetického průkazu budovy, jehož vytvoření jí ukládá zákon. Zástupce slušně firmy je také pravidelně ve styku s příslušným stavebním úřadem, takže napříkald vyjedná s městským úřadem dhodu o záboru veřejného prostranství kvůli postavení lešení a zařídí vše potřebné ohledně čerpání dotací.

 

Pečlivé provedení opravy s kvalitními materiály

Byrokratická mašinerie ale není pro úspěšou opravu bytovky tím nejdůležitějším. Ještě o stupínek výše stojí svědomité provedení veškerých prací a použití vhodných a kvalitních materiálů. Zdravé klima v bytech je nejvíce závislé právě na pečlivosti provedeného zateplení. Stačí i jedno jediné vadné místo a veškerá snaha o vytvoření trvanlivé a dokonalé tepelné izolace skončí nezdarem. Velkým strašákem jsou hlavně tzv. tepelné mosty. Ten způsobí, že je část zdiva chladnější a tedy náchylná ke srážení voy. V té se pak dobře daří plísním a dalším škodlivým mikroorganismům

Jestliže vám záleží na tom, aby tak nedopadl zrovna váš byt, svěřte nutné opravy bytovky  IP Polná, jenž je v ČR svou pečlivostí vyhlášená. Její vysoce kvalitní práce má to nejlepší ověření od obrovského množství spokojených zákazníků, bydlících dnes ve více než 500 kvalitně zrevitalizovaných bytových domech.

 

Náš zákazník – náš král

Tím nejdůležitějším člověkem ve firmě IP Polná je zákazník. Zákazník je náš přítel a nikdy nás neobtěžuje ani nás nepřerušuje v naší práci. Nezáleží na tom, jestli chce vše vyřídit telefonicky, písemně nebo dává přednost osobní návštěvě.  Vždyť právě on je smyslem a účelem všeho, co děláme a je nám opravdu velkou ctí mu sloužit. Na slovo, které dáme se může vždy a za všech okolností spolehnout. My nikdy neúčtujeme vícepráce konečná cena za dílo je vždy pevná, podložená patřičnou smlouvou.