Chcete získat prestižní titul MBA?

Vzdělání je klíčovým prvkem současného světa zaměstnání. Bez kvalitního vzdělání je téměř nemožné pomýšlet na prestižní a velmi dobře placená místa. K nejvíce uznávaným titulům v současné době patří právě titul MBA (Master of Business Administration). Jeho získání ovšem není tak složité, jak by se mohlo na první pohled zdát. Existují totiž instituce, které Vám k tomuto titulu dopomůžou poměrně rychle, kvalitně a posunou tak vaší kariéru do zcela jiných sfér.

 

Titul MBA můžete získat v mnoha prestižních oborech

Titul MBA můžete získat v mnoha oborech jako je například: Management, organizace a řízení, Management soft skills, Strategické řízení podniku, Finanční management a strategické řízení financí, Public relations a komunikace, Management cestovní ruchu, Management a řízení ve zdravotnictví, Veřejná správa a dalších. Na výuku, jež se zaměřuje na získání prestižního titulu MBA, se v České republice specializuje Business Institut. Zde si můžete vybrat jeden z 25 kvalitních studijních oborů.

 

Zvláštní forma výuky pro větší efektivitu

Studium na Business Institutu vyniká především svou moderní formou a efektivními metodami výuky. Hlavním vyučovacím jazykem je zde čeština. Studium probíhá kombinovanou formou a spojuje efektivní e-learning se speciálními lektorskými setkáními. Lektorská setkání mají formu workshopů, během nichž se studenti setkávají se špičkovými lektory, kteří demonstrují teoretické znalosti a postupy na reálných praktických příkladech. Studenti tak mají mimo jiné šanci konzultovat s lektory všechny problémy a otázky z praxe, které je zajímají, a setkávají se s nimi například ve svém vlastním profesním působení. Kromě toho Business Institut pořádá pro studenty i další nepovinné vzdělávací akce nad rámec vlastního studia zdarma. Studenti také zdarma dostávají nejnovější výukové materiály. Doba studia je 1,5 roku a cena se pohybuje na velice rozumných 98.000 Kč. Business Institut se kromě profesně vzdělávacích programů MBA specializuje také na kurzy LLM (Executive Master of Laws) a nabízí také několik specializací vzdělávacích programů BBA (Bachelor of Business Administration), zaměřujících se více na základy managementu.

 

Proč?

Důvodů se najde hned několik. Tím hlavním je zejména skutečnost, že se vám díky prestižnímu titulu otevřou dveře do mnoha uznávaných společností a zvýší se vám šance na zisk prestižního a především dobře placeného zaměstnání. Tyto tituly jsou navíc uznávané a velmi dobře hodnocené také v zahraničí, kde tvoří již běžný manažerský standard.