Co je metalizace kovů a jaké jsou její druhy?

Metalizace neboli šopování je v oblasti kovovýroby a průmyslu velmi vyhledávaným pojmem. Nejčastěji se využívá k provádění antikorozních nástřiků kovových materiálů a také pro stříkání funkčních nebo dekorativních povlaků. Materiály pro proces metalizace mohou být kovové, ale stříkat se dají i nekovové materiály. Po skončení procesu materiály okamžitě dosahují vyšších životností a jsou odolné proti působení vlhkosti.

Materiály, se kterými se metalizace provádí

Pro proces šopování je zapotřebí využívat jen velmi ušlechtilé materiály, které dodají základním výrobkům dostatečnou odolnost a hlavně odolnost proti korozi. Nejčastější materiály pro celoplošnou metalizaci jsou 3. Jedná se o zinek – pro klasickou ochranu ocelových povrchů. Dále se využívá hliník – dokáže více odolávat i v náročném kyselém prostředí i ve vysokých teplotách. Posledním materiálem plošné metalizace je slitina obou materiálů. Společnost Hanakov například využívá slitinu Zinacor 850 (85% zinek – 15% hliník), která má nejlepší vlastnosti z obou materiálů. Pro dekorativní metalizace se nejčastěji využívají materiály měď a mosaz.

Technologie provádění metalizace

Proces metalizace proti korozi se dá provádět hned několika odlišnými technologiemi. Nyní si představíme všechny druhy.

  1. Elektro-metalizace

Nejrozšířenější způsob metalizace, kdy jsou taveny 2 elektricky vodivé dráty z ušlechtilých kovů, mezi kterými hoří elektrický oblouk. Roztavený kov je stlačeným vzduchem v trysce rozprášen ke stříkanému povrchu výrobku.

  1. Plynová metalizace

Drát se taví v plameni pomocí acetylenu nebo propan-butanu a pod tlakem je nanesen na povrch, kde tvoří ochrannou vrstvu. Výsledkem je několikanásobné prodloužení životnosti výrobku.

  1. Žárové nástřiky plazmou

S pomocí vysokých dodávek energie se vytvoří vysoká teplota – 10 000 až 40 000 0C. práškový materiál je taven v hořáku. Toto zařízení je vybaveno také chladící jednotkou.

  1. Žárové stříkání roztaveným kovem

Principem této technologie je rozprašování tekutého kovu přímo ze zásobníků speciálních strojů, kdy kov vůbec nepřichází do styku s plamenem.