Jak na rekonstrukci bytového jádra?

Panelové domy měly být hlavně rychle postavené. Použití umakartového jádra je tomu důkazem, instalace byla sice rychlá, ale její životnost, bezpečnost a vzhled už byly vedlejší. Umakartová jádra jsou náchylná k plesnivění a mají nízkou zvukovou izolaci. Řešením je rekonstrukce bytového jádra. Jak s ní začít, co vše bude potřeba a jaké jsou možnosti, se dočtete v následujícím článku.

Proč renovovat bytové jádro?

Jedním z hlavních důvodů, proč se lidé rozhodují pro rekonstrukci bytového jádra, je nedostatek prostoru. Koupelny v panelovém domě bývají malé, a většinou je problém do nich umístit pračku. Při rekonstrukci je tak hlavním úkolem koupelnu zvětšit a změnit rozmístění jednotlivých komponentů. Dochází tak ke spojení koupelny s WC.

Nové vybavení

Svou roli také sehrává celková zastaralost vybavení. Rezivějící umyvadlo, plechová vana a nevábně polepené stěny obklady nebo tapetou již dávno neodpovídají komfortu bydlení. Nemluvě o nízké zvukové izolaci umakartu a tvorbě plísní z důvodů zatékání.

Stavební povolení?

Stavební povolení ani ohlášení stavby není potřeba v případě, že se nebude měnit dispozice jádra a umakartové příčky budou nahrazeny příčkami se stejnou nebo podobnou hmotností. Ohlášení stavby je tak potřeba, pokud se budou měnit dispozice jádra, ale nebude se zasahovat do nosných konstrukcí. Pokud má dojít k zásahu do nosných konstrukcí bude nutné získat stavební povolení.

Kdy začít rekonstruovat

Ideální dobou rekonstrukce bytu je ještě před nastěhováním. Jedná-li se o již obývaný byt, je dobré zvážit dovolenou nebo bydlení v jiném bytě. Úpravy jsou spojené s velkým hlukem, vysokou prašností a WC ani koupelna se nebudou moci používat. Většinou se rekonstrukce odhaduje na 8 – 10 dní podle náročnosti a množství úprav.

Před zahájením

Před samotnou realizací je potřeba si odpovědět na pár základních otázek, díky kterým se předejde možným komplikacím a nepříjemným zjištěním.

 • Jak by měla koupelna a WC vypadat?
 • Jak velká částky bude investována?
 • Kdo bude rekonstrukci realizovat?

Svépomocí nebo s firmou

Specializovaná firma zajistí nejen odstranění umakartového jádra a výstavbu nové koupelny a toalety, ale také navrhne rozmístění a uspořádání nové místnost. Většina firem nabízí vypracování návrhu i s 3D vizualizací pro lepší představu. Návrh je většinou souhrn nejen dispozičního řešení, ale také použitého materiálu a předběžné kalkulace.

Při výběru firmy je důležité mít možnost získat reference a firma by měla mít dobré renomé. Před zahájením celé rekonstrukce je nutné mít uzavřenou smlouvu, která bude obsahovat i penále, za její porušení, která spadají na obě strany.

Nový materiál

Umakart je v dnešní době nahrazován nejčastěji ytongem. Je to díky jeho snadné výstavbě, než je tomu u klasických pálených materiálů, jako jsou tvárnice. Není potřeba ho spojovat maltou, ale jen speciálním lepidlem.

 • váhově přijatelný
 • dlouhá životnost
 • protihlukové vlastnosti
 • dobré držení obkladů
 • splňuje potřebné zdravotní atesty

Použít se může i speciální sádrokarton, který je možné použít do vysoce vlhkého prostředí.

Typ bytových jader

O délce rekonstrukce, finanční i časové náročnosti a hlavně mírou rozsahu dispozičních změn rozhoduje typ bytového jádra. Z toho důvodu je nutné nejprve zjistit řešení a provedení starého jádra. Zvláště pak, jaké jsou nosné a nenosné příčky, které příčky lze posunout, vyměnit za nové nebo jejich změna nepřichází v úvahu.

 • bytové jádro H + kk
 • bytové jádro F + kk
 • bytové jádro T
 • bytové jádro E

Cenová relace

Rekonstrukce bytového jádra se většinou odhaduje zhruba na 100 000 Kč. Cena zahrnuje vypracování projektu, vyřízení potřebného stavebního povolení, provedení všech prací a zařízení koupelny a toalety potřeným vybavením. Také je do ní započítáno odstranění starého jádra a provedení hrubého úklidu.