Lipa Land – vzdělávací aplikace, do které můžete investovat

Děti jsou naše budoucnost.” říká jedno moudré rčení. Vše, co naše děti dnes naučíme, se nám jednou vrátí. Proto je důležité do jejich kvalitního vzdělání neustále investovat. Nyní ovšem tato fráze nabírá zcela nových rozměrů.  Nemusíte dětem kupovat jen knížky a přihlašovat je na různé kroužky, vyzkoušejte jinou formu vzdělávání nebo se rovnou podílejte na jeho rozvoji. Nyní můžete investovat do korporátních dluhopisů společnosti Lipa Learning, která vyvíjí progresivní vzdělávací aplikaci pro děti!

 

Hra, která změní vnímání dětí

Když se podíváte na hry, které v současnosti hýbou světem, jen těžko v nich hledáte takovou, která by zároveň děti vzdělávala. Většinou je úkolem porazit ostatní nebo pozabíjet animované příšerky. To se ovšem snaží Lipa Learning zcela změnit! Přichází s naprosto revoluční aplikací pro děti od předškolního věku, která je vzdělává prakticky ve všech oblastech života. Díky Lipa Learning se dítě naučí hravou formou hygieně a bezpečnosti, zdravému životnímu stylu, péči o životní prostředí, autonomní zralosti, fyzické zdatnosti, historii a kultuře, socio-emoční způsobilosti a dalším vybraným dovednostem.

 

Investice, která pomůže dětem

V současné době máte možnost do společnosti Lipa Learning investovat v rámci korporátních dluhopisů. Díky této formě investic získáte zajímavé úročení, bezpečnou formu investování, a zároveň se stáváte věřitelem firmy, která dluhopisy vydává. Můžete tak pomoci této společnosti dále růst a neustále svou aplikaci pro děti zlepšovat.

 

Jak je možné investovat do společnosti Lipa Learning?

Učinit tak můžete prostřednictvím společnosti EMTC – Czech a.s. Ta projekt Lipa Learning zaštiťuje a je majoritním vlastníkem této společnosti. Díky korporátním dluhopisům umožníte společnosti Lipa Learning rychlejší vývoj nových aplikací, neustálé inovace, modernizace a využití nejnovějších technologií, jakož i využití dalších možností v oblasti marketingu. Investicí do dluhopisů můžete zvýšit hodnotu svých úspor a zároveň přispějete k rozvoji společnosti, která se stará o vzdělávání těch nejmenších formou hry.

 

Zaujala vás tato možnost? Bližší informace najdete na webu EMTC – Czech a.s.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570, a jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.