Nová diagnostická metoda odhalí počátek rakovinového bujení i bez nutnosti odběru krve

Věda jde stále kupředu a v oblasti lékařského výzkumu dochází k obrovským pokrokům i na poli prevence a léčby těch nejobávanějších nemocí.

K těm bezesporu patří strašák jménem rakovina, a to ve všech svých podobách. Jen málo z nás nikdy nepomyslelo na možné riziko. Zejména lidé, kteří své zdraví nechrání a vědomě se vystavují vlivům jako cigaretový kouř nebo intenzivní sluneční záření, by měli zpozornět. Především oni by se měli zajímat o metody, které mohou včas upozornit na zhoubné bujení v organismu. Zvláště, když to může být tak jednoduché.

Přístroj odhalí rakovinu již v prvopočátcích

V současnosti lékařská věda dospěla do bodu, kdy je schopna prostřednictvím moderních diagnostických metod odhalit rakovinotvorné buňky dříve, než samotná nemoc propukne. Díky včasné diagnóze tak mohou lékaři zachránit mnohem více životů. Ptáte se jak? Například screeningový analyzátor krve je schopen zjistit během několikaminutového vyšetření 117 hodnot  vypovídajících o zdravotním stavu člověka. „Vyšetření je velmi rychlé a komplexní, avšak zcela bezbolestné. Probíhá bez přímého odběru krve a bez dlouhého čekání na výsledky,“ říká MUDr. Lenka Řehořková z centra Aditus Vitae, které bylo otevřeno právě za účelem bezbolestného vyšetření lidských vitálních funkcí.

 

Češi podceňují rakovinu plic, na vyšetření chodí pozdě

Screeningový analyzátor krve bývá úspěšný právě při odhalování již zmíněného rakovinného bujení, které často podceňují kuřáci. Ti kvůli své závislosti nejsou schopni s kouřením přestat, ačkoliv moc dobře vědí, co je v tom horším případě může čekat. Poškození plic se navíc projeví až po delší době kouření, klidně až po dvaceti či třiceti letech, kdy se objevuje dušnost, vykašlávání krve a bolest na plicích. Jenže to už je většinou pozdě. „Lékaři diagnostikují rakovinu plic u 80 % pacientů až v pokročilém stádiu, a to jen proto, že se nenechali vyšetřit dříve. Je to obrovská škoda, protože při včasném zjištění problému a zahájení léčby šance na vyléčení rapidně stoupá,“ tvrdí MUDr. Lenka Řehořková.

 

Kuřácká základna v České republice je bohužel natolik početná, že zde na následky poškození plic umírá každý šestý člověk. „Preventivní vyšetření a diagnostika tělesných funkcí by měla být minimálně pro ohrožené osoby stejně tak samozřejmá, jako například vyšetření podezřelého mateřského znaménka, tlustého střeva či mamografického screeningu,“ apeluje MUDr. Lenka Řehořková.

 


Jak screeningový analyzátor krve funguje

„Princip činnosti analyzátoru je založen na vzájemném vztahu mezi prací vykonávanou krevním oběhovým systémem vnitřních orgánů a teplem, které vzniká v důsledku chemických reakcí dusíku, kyslíku, vodíku a uhlíku,“ přibližuje způsob odhalování možného onemocnění MUDr. Lenka Řehořková. Díky přístroji tak lze již v prvopočátcích diagnostikovat rakovinné bujení, mozkové příhody, kardiologické poruchy (infarkt) i diabetes mellitus.

 

Lidské tělo je sám o sobě vynález a již mnohokrát vyřčená pravda – že nám samo dává najevo, zda je vše v pořádku, platí v tomto případě doslova. Přístroj měří teplotu na biologicky aktivních (tzv. referenčních bodech) těla a na principech kvantové fyziky pak stanoví přesné parametry krve vyšetřovaného člověka. „Tyto parametry pak přeneseme do PC a s pomocí speciálního softwaru se dozvíme podrobnosti o zdravotním stavu klienta, jemuž můžeme doporučit další postup, případně jej  – ve spolupráci s praktickým lékařem – poslat na další vyšetření za specialistou,“ uzavírá MUDr. Lenka Řehořková.