Podivné sexuální zvyky

Každá etapa historie má své specifické zvyky a pohled na svět jako takový. Obecně ale můžeme minulost rozdělit na éru před křesťanstvím a po něm. Protože po příchodu Krista se tehdejší známý svět natolik změnil, že již nikdy nebylo nic, jako dřív. Církev poté totiž zasahovala do každé části života člověka. Mnoho lidí se však odmítalo vzdát svých původních pohanských idejí a s nimi souvisejícími obyčeji. I když se církev usilovně snažila některé zvyky vymýtit, úplně se jim to nepodařilo, a proto alespoň přistoupili na kompromis – a některým z nich přiřkli křesťanský původ, upravili je a dovolili je praktikovat. Neplatilo to však o všech, a to zejména proto, že pohanství se točilo hlavně kolem přírody, magie, sexu a plodnosti.

 

Užij si, kolik můžeš!

Jedním z málo doložitelných dokladů o sexuálním životě pohanů jsou svátky ve dnech slunovratu nebo rovnodennosti. Tyto svátky (dva slunovraty a dvě rovnodennosti) byly potom koloběhem celých pohanských národů a staly se základní osou pro měření času. Udržovaly celý chod společnosti, vztahy se sousedy či obecně společenské vztahy a samozřejmě ovlivňovaly reprodukci. V neposlední řadě tyto rituály byly důležité v duchovním životě našich předků, neboť podstatou bylo uctívání přírody, dobrých duchů a bohů na nějakém významném přírodním místě. Tyto příležitosti měly i kulturní význam, setkávali se na nich lidé ze širokého okolí, zachovávaly se tradice, jazyk i tehdejší umění. Nesmíme taky opomíjet, že lidé se při nich velmi dobře bavili. Nechybělo víno, medovina a omamné látky, předci chodívali v maskách a kostýmech a zejména se oddávali volnému, leckdy i hromadnému sexu. Tuto „erotickou posvátnost“ se církev marně snažila vymýtit, vydržela velmi dlouho. Dokonce v doběčarodějnických procesů byly ženy často obviňované z hromadných souloží v lese s „ďáblem“ během sabatů, což mělo dokázat, že jsou bezbožné. Lidé tedy tyto zvyky buď stále potají praktikovali nebo je alespoň měli v živé paměti.

 

O panenství nikdo nestojí

Sexuální mravy u starých pohanských Slovanů byly opravdu velmi volné. Celý milostný akt byl sice posvátný, ale neměl nic společného s věrností ani monogamií. V tehdejší době se panenství příliš nenosilo a neposkvrněná dívka mohla být dokonce ženichem odmítnuta. Pokud byla dívka nedotknutá, značilo to, že je nevyspělá a nemá zkušenosti nebo skrývá nějakou vadu, díky které s ní muži nechtěli sdílet lože.

Bylo časté, že se nevěsty vdávaly těhotné, což nikoho nepobuřovalo – spíše právě naopak. Rodiče nevěsty byli hrdí, protože plodnost ženy byla jasně prokázána a oni za ni tak mohli získat vyšší „výkupné“.

 

Netrefil ses? Nevadí

Pokud se vdávala panna, zejména u východních Slovanů se držel zvláštní zvyk. Jestliže se ženichovi v průběhu noci deflorace nepodařila, udělal to za něj družba. Byla to svatá povinnost, protože bylo potřeba, aby se manželství naplnilo, a pokud toho ženich nebyl schopný, nic se nestalo, jestliže ho nahradil jiný muž. Svatební lože se připravovalo s velkou pečlivostí. Kolem něj byly umístěny magické předměty (rozmarýn, peníze, svíčky…), celé místo se zaříkávalo a požehnávalo. Všechny tyto úkony měli zajistit úspěšné pokračování rodu.

 

Právo první noci

Jedním z nejvíce diskutovaných podivných zvyků, tentokrát z pozdějšího středověku, je právo první noci neboli „ius primae noctis“. Tento výnos opravňoval šlechtice užít si o svatební noci s novomanželkami svých poddaných ještě předtím než samotný manžel. Existují i domněnky, že se toto právo nevztahovalo pouze na nově sezdané ženy, ale všeobecně na všechny panny na území, které pán spravoval. První zmínka o tomto jevu se nachází v Eposu o Gilgamešovi a zmiňuje se o něm i Hérodot. Avšak existence tohoto práva nejde z žádných věrohodných pramenů historicky doložit a sami historikové o něm sami pochybují. Pravděpodobně se tudíž jedná o pouhý mýtus, který se přechovával a nejspíše měl upozornit na pochybnou morálku tehdejších feudálních pánů.

 

Svoboda dnešní doby

V současnosti se společnost oprostila od silného vlivu církve, která lidi svazovala po většinu historie, uvolnila se morálka a začalo se více mluvit o sexualitě – jak ženské, tak mužské. V dnešní době je to, co a s kým děláte, jenom ve vašich rukou. Užívejte si dobu, kdy se nemusíte stydět objednat si erotickou pomůcku, studovat nejrůznější polohy z kamasútry nebo si svobodně zajít užít jednu z erotických masáží, ať už je to tantrická masáž, nuru masáž nebo jiná forma rozkoše.