achol

Preparát Achol – účinný a smysluplný

Achol pomáhá odstraňovat mikrobiální ložiska z jater, optimalizovat metabolismus cholesterolu a triacylglyceridůje určen k regulaci tukového metabolismu.

 

 

 

 

 

Je všeobecně známo že zvýšená hladina tuků v krvi vede k poškození cévního systému (arterioskleróze) a k ukládání tuků do orgánů, především jater (steatóza). S důsledky se můžeme setkat ve formě lipomů (podkožních nádorů) či xantelasmat(bílých cholesterolových usazenin na horních víčkách) a také ve formě obezity.

Vysoká hladina cholesterolu je pokládána za genetickou záležitost.

Množství lidí s touto poruchou se však rychle zvyšuje, což napovídá, že genetický faktormůže být určitou dispozicí, nikoliv příčinou.Tu hledáme v narušené funkci jater.Zvýšená hladina krevních tuků může způsobuje- poškození cévního systému, ukládání tuků zejména do jater, tvorba podkožních nádorů, obezita.Tuky můžeme rozdělit na 2 typy: cholesterol a trialglyceridy, oba dva mají stejné následky.Vznikají jednak v játrech,jednak se do organismu dostanou jako součást stravy.

Proto při jejich zvýšenéhladině je nutné:

a)-regulovat výrobu tuku v játrech,

b)-zpracování těchto tuků organismem,

c)-stravování a životní styl vůbec.

 

achol

V krvi se tuky přemísťují v podobě lipoproteinů, jejichž jádro je tvořeno tuky a obal proteiny. Z jater se tuky dostávají přímo do krevního oběhu, nebo jako součást žluče do střev. Ze střeva jsou v podobě chylomikronůtransportovány střevní lymfou do periferie, kde je zpracovává kosterní svalstvoa tuková tkáň.

Chylomikrony, které svaly a tuková tkáň nezachytí, se vrací zpět do jater,kde se opět rozpadají na cholesterol.Znovuobjevený cholesterol se z jater vydává dál po těle.Tvoří se z něj enzymy zvané steroidy, např.estrogeny, androgeny,kortikoidy atd. Jiné hormony jsou tvořeny bílkovinnými strukturami- tyto hormony se nazývají peptidové.(např. hormony štítné žlázy, inzulin, oxytocin, vazopresin, hormony hypotalamu).

Z uvedeného vidíme, že cholesterol nutně potřebujeme

Nemůžeme jej tedy považovat za primárně jedovatý- jedovatý se stává až jeho nadbytek, který není organismem zpracován. Potřeba výroby cholesterolu a trialglyceridu kolísá, jelikož další příjem je z potravy. Zpětnou vazbou musí být tedy zajištěno velmi přesné řízení tak eventuálně vychytávání chylomikronů v játrech.Jakmile se naruší rozpoznávání receptory nebo tukové zpětné vazby, dojde k poruše výroby tuků.

Nejde tak ani o celkové množství cholesterolu jako o jeho složení

Rozlišujeme cholesterol s nízkou denzitou (tzv. LDL z ang.low-denzity lipoprotein) a cholesterol s vysokou denzitou(HDL-high-density lipoprotein)Současná medicína řeší vysokou hladinu tuků pomocí dvou typů léků, statinů a fibrátů. Preparát Achol zohledňuje očistu jater, aby regulace výroby i vychytávání přebytečných tuků byla ideální.Výrobu i vychytávání přebytečných chylomikronů v játrech mají na starosti enzymy.Vlivem toxinů jsou tyto enzymy rozbíjeny a to tím snadněji,čím silnější je dědičná dispozice. Veškerá krev v organismu protéká játry, kde se čistí a zbavuje nežádoucích látek. Játry tedy procházejí všechny toxiny, které organismus obsahuje.Jestliže nejsou tyto látky rozpoznánya nebo-jak se většinou stává-detoxikační aparát v játrech, tvořený enzymy, není plně funkční, nedojde k detoxikačnímu procesu.

Zároveň nesmíme zapomínat, že prakticky vše je ovlivňováno autonomním nervovým systémem atam je preparátem první volby Vegeton v kombinaci s preparátem Hypotal, která řeší toxickou zátěž hypotalamu. Pro regulaci krevních tuků jsou dále důležité preparáty čistící mezenchym-preparát Mezeg. Poruchu syntézy nebo vychytávání krevních tuků z krve mohou způsobit i další toxiny zachycené v játrech (chemické toxiny, toxické kovy, gluten a další)

 

Preparát Achol je pokládán v tomto směru za velmi účinný a smysluplný,zvláště pak v kombinaci s dalšími detoxikačními preparáty,zohledňující možné toxické zatížení jater.

Více informací na www.prirodaleci.cz