Projektová dokumentace – o co vlastně jde

Projektová dokumentace je nezbytnou sounáležitostí jakékoliv výstavby rodinného domu či jiného stavebního projektu. Ve své podstatě se jedná o dvojrozměrné schéma a výkresy, které jsou doplněné o textovou část. Jednotlivé výkresy jsou tištěny nebo v ruce kresleny na papír. Postupem technologického rozmachu se stále častěji setkáváme s tím, že je projektová dokumentace ukládána v digitálním souboru, což zabere úplně nejméně času na přenos, kopírování a jde rovněž o ekologičtější variantu. Každá stavba je tedy realizována na základě odborně vyhotovené projektové dokumentace. Pokud se bavíme o rekonstrukci starších domů, nesmíme zapomenout na geodetické zaměření.

Projektová dokumentace pro výstavbu

Teprve až na základě těchto skutečností a podrobných informací lze vyhotovit řádnou projektovou dokumentaci, která bude nejdříve v kategorii studie a teprve až po té z ní vznikne projektová dokumentace ke stavebnímu povolení.

Každá profesionálně zhotovená projektová dokumentace dle legislativních zásad musí v sobě obsahovat aktuální stávající stav stavby či stavebního projektu a rovněž změny, které budou stavebními pracemi pozměněny nebo udělány.

old-86221_640

Jak se projektová dokumentace vyhotovuje

Teď si ve zkratce prozradíme, co předchází celému vývoji projektové dokumentace. Ze všeho nejdříve je nutné získat informace o pozemku na stavebním úřadě. Nesmíme zapomenout na osobní návštěvu a fotodokumentaci.

Teprve až po té mohou vznikat prvotní návrhy a následně vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení. Tím to však nekončí. Vyhotovenou projektovou dokumentaci musíme odnést příslušnému stavebnímu úřadu a vyčkat na případné připomínky. Projektovou dokumentaci si nechte zhotovit vždy od profesionálního architekta.

books-659690_640