Rizikový prach v průmyslu: proč si na něj dát pozor?

V práci i doma se s ním setkáme a snažíme se ho uklízet. Všudepřítomný prach nám doma může vadit jen z estetického hlediska, v průmyslových závodech ale může představovat riziko pro bezpečný provoz.

Nejde jen o nepořádek

Prach je nečistota, která vzniká jako odpad při zpracování surovin. U některých typů, jako je dřevní prach a piliny, může docházet k jeho dalšímu zpracování, i přesto je nutné s ním nakládat opatrně. V prachu se mohou množit bakterie a zhoršuje hygienické podmínky, což může vést ke komplikacím především ve farmaceutickém a potravinářském průmyslu. Představuje ale také riziko pro vytváření explozního prostředí, pokud zůstane dlouho usazený a nedochází k jeho odstraňování. Ve výrobních závodech a zpracovatelských provozech je tak důležitá kvalitní průmyslová vzduchotechnika. Prach z některých surovin může být nebezpečný už když je jeho vrstva vysoká pouhý jeden milimetr. Musí tak docházet k jeho neustálému a efektivnímu odsávání a likvidaci, abychom zajistili bezpečné prostředí.

 

Okamžité odsávání

Vysoce explozní je dřevní a papírenský prach, které vznikají ve dřevozpracujícím a papírenském průmyslu při řezání a broušení. V potravinářství se dokonce za explozní prach považuje naprosto každý. Když se prach neodsává, vnikají vrstvy usazeného prachu a ty mohou při zvíření zapříčinit výbuch nebo požár. Pro snížení rizik a vytvoření bezpečného pracovního prostředí pro práci je nutné odsávání prachu na centrální úrovni. Prach vniká při sekání, řezání, broušení, ale i balení nebo naopak vybalování. Odprášení má své využití ve všech oblastech průmyslu, výroby i zpracování. Odsátý prach je oddělen od vzduchu, ten se pak odvádí buď zpět do haly v zimní sezóně a šetří tak náklady na vytápění provozu, nebo v létě ven mimo halu v létě. Oddělený prach se následně likviduje nebo předává k dalšímu zpracování.

Bezproblémové fungování celého filtračního systému zajistí jeho pravidelná údržba a revize. Zamezení usazování prachu ve výrobním prostředí minimalizuje riziko případného požáru a vytváří bezpečné pracovní prostředí.