Šílenosti moderní doby, braňte se účinně!

Díky své profesionální a odborně velmi kvalitně propracované úklidové činnosti se společnost A SERVIS LIPKA, s.r.o. výrazným způsobem prosazuje na našem trhu služeb.

Mezi stěžejní úklidové služby patří určitě, a to zcela po zásluze, odstraňování  graffitů (tagů) . Pro zákazníky je tu navíc cenově velmi zajímavá nabídka účinné ochrany proti graffitovému znečištění a vandalismu. Tato společnost si plně uvědomuje, jak je zcela zásadní a nutná INFORMOVANOST všech i případných zákazníků o možnostech, jak úspěšně čelit devastaci našeho kulturního a životního prostředí. Že přitom lze ušetřit obrovské finanční prostředky každého majitele postižené nemovitosti je evidentní, a ověřit si značnou úsporu se dá jednoduchou kalkulací.

Odstranění graffiti bývá velký problém, ale je samozřejmě možné odborným způsobem tomuto neutěšenému stavu předejít a ochránit tak svůj majetek. Touto zásadní možností je aplikace antigraffitového nátěru nebo nástřiku. Bez použití této účinné aplikace není výsledek odstranění graffiti 100% a tak musí v drtivé většině případů dojít k finančně velmi náročné opravě fasády nebo k její úplné rekonstrukci…

Odstranění graffiti z fasád, kde není na nejvíce zranitelných místech (to znamená plochy fasády, která jsou sprejerům snadno dostupné ze země) nanesena AGO – antigraffitová ochrana, bývá výsledek odstraňování tagů 60 – 90 %. V těchto případech se graffiti musí zeslabit na co největší možnou míru a následně přemalovat fasádní barvou.

V případě, že se na graffiti nanese fasádní barva bez jejího zeslabení, tak je prakticky jisté, že barvou graffiti znovu velmi rychle prostoupí a jsou vidět jeho původní kontury.

graffiti-15

A SERVIS má velmi profesionálně propracovanou technologii, jak spolehlivě zajistit 100% účinnost před graffitovými nájezdy vandalů. Po zavolání, že vaše budova byla poškozena vandaly a máte na ní graffiti, přijedou na místo ihned pracovníci firmy a graffiti z vaší budovy odstraní dokonalým a profesionálním způsobem.

Může samozřejmě nastat situace, kdy nebude možné vyřešit problém okamžitě, avšak nejpozději do 14 dnů bude graffiti odstraněno! Důvod může být ten, že to nedovolují povětrnostní podmínky, neboť pokud je venkovní teplota pod 10°C, nelze technologicky provést odstranění graffiti v Praze se 100% účinkem.

Svou cenou a provedením této ověřené a zaručeně kvalitní technologie se společnost řadí na samý vrchol nejlepších firem, které český trh nabízí. Skutečně odstraňují graffiti spolehlivě, rychle a kvalitně. Pokud by výjimečně nastala situace, kdy není možné graffiti odstranit ve 100% kvalitě, je pracovníky firmy problém okamžitě a operativně řešen k plné spokojenosti klienta.

A SERVISLIPKA, s.r.o. nabízí mnohé další údržbové a úklidové divize – mytí oken a výloh, mytí žaluzií a markýz, ať už plastových či látkových. Ve firemní nabídce jsou samozřejmě i pravidelné úklidy domácností a firem.