Školení bezpečnosti práce z klidu domova či kanceláře

Mnozí z vás jistě už o tom slyšeli nebo dokonce tím procházeli, mnohé z vás to jistě také čeká. Školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci neboli školení BOZP je často vyžadováno k tomu, abyste mohli vykonávat určité zaměstnání. Za to, že školení BOZP absolvujete, pravidelně zodpovídá zaměstnavatel. O co se vlastně jedná?

Školení BOZP vás seznamuje s riziky, které mohou během vykonávání práce nastat, učí vás je správně vyhodnotit a reagovat, především jim pak předcházet. S tím se často pojí ještě školení požární ochrany neboli školení PO, případně pak i školení první pomoci.

Všechna tato školení jsou velmi důležitá, neboť zajišťují plynulý a bezproblémový chod na pracovištích. Leckdo je však nepříjemně mrzutý, když musí školení absolvovat – právě proto je zde prosté řešení školení BOZP a PO online od Kinga. To můžete vykonávat v klidu svého domova či kanceláře, aniž byste museli kamkoliv docházet, což ho činí nesmírně flexibilním a nenáročným. Školení je sestaveno odborníky dle platné legislativy, po jeho vykonání obdržíte certifikát, který můžete předložit zaměstnavateli a podobně.

Na oficiálních stránkách naleznete i demoverzi, takže si jej můžete nejdříve vyzkoušet. Celá aplikace je dostupná i v cizojazyčné verzi (angličtině).