Správný výběr průmyslových svítidel je důležitý

Svítidla určená do průmyslových dílen, průmyslových hal a podobných interiérů se nazývají průmyslová svítidla. Dbejte na jejich správný výběr, neboť nevhodně zvolená kancelářská i průmyslová svítidla mohou mít za následek bolesti hlavy, zhoršené vidění a v důsledku toho také snížení pracovní motivace pracovníků a také výkonu zaměstnanců, kteří musí v takovém osvětlení pracovat. Proto je třeba zvolit co nejvhodnější průmyslová svítidla tak, aby vyhovovala činnosti, které je v prostoru prováděna a vyhovovala také lidským očím. Zaměstnavatel by měl dodávat svým zaměstnancům takové pracovní podmínky, které budou maximalizovat jejich výkon a navodí příjemnou atmosféru pro práci.

 

I průmyslové osvětlení musí být příjemné a dostatečně intenzivní

Jednou z podmínek pro vhodné osvětlení je dobře zvolit světelný zdroj průmyslových svítidel a hlavní osvětlení případně obohatit o doplňkové osvětlení. Mezi doplňková průmyslová svítidla mohou patřit například závěsná průmyslová svítidla, bodová svítidla, kolejnicové systémy, zvonová či reflektorová průmyslová svítidla. Doplňková svítidla v průmyslu též mohou představovat stolní lampy, které umožní každému pracovníkovi pracovat při intenzivnějším světle, když je v danou chvíli potřeba.

 

LED zdroje jsou úsporné

Dnešní doba umožňuje, pokud vybíráme průmyslová svítidla do hal a průmyslových prostor, zvážit nejen tvar, rozměr a barevné provedení svítidla, ale lze se rozhodovat také v závislosti na energetické spotřebě světelného zdroje a barvě osvětlení. Svítidla mohou být pořízena s integrovaným LED zdrojem přímo výrobcem anebo lze LED žárovku samostatně dokoupit i ke stávajícím svítidlům – v mnoha případech osvětlení. LED osvětlení coby průmyslová svítidla jsou téměř bezúdržbová, mají dlouhou životnost a v delším časovém horizontu se vám veškeré investice vrátí i s úsporami za energie.

b

Hlavní parametry svítidel

Pro výběr vhodných průmyslových svítidel je třeba brát v úvahu velikost prostor, které potřebujeme svítidly vybavit, jejich rozmístění, intenzitu denního světla v místnosti a také v neposlední řadě druh práce, která se bude v místnosti vykonávat. V úvahu musíme brát také energetickou náročnost světelných zdrojů. Průmyslová svítidla by měla být posuzována podle příkonu, který se udává ve Wattech, podle vyzařovaného světla udávaného v Lumenech (kolik průmyslová svítidla vyzáří do prostoru světla kolem sebe), dobu životnosti v hodinách a také barvu světla vyjadřovanou stupněm Kelvina. To vše má vliv na správnou volbu průmyslového osvětlení a vždy je třeba vybírat tak, aby se v místnosti cítili pracovníci příjemně a nekazili si zrak.