Usazený prach je pro provozy rizikem. Proč?

Prach je všude kolem nás a většinou ho nijak nevnímáme, pokud se ho zrovna nesnažíme doma utřít. Děláme to proto, že je neestetický a náš domov pak vypadá neuklizený. Nánosy prachu ale mohou být velmi nebezpečné.

 

Pryč s prachem

Když je něco zaprášené, považujeme to za zanedbané. Jenže žít v bezprašném prostředí snad ani nejde, stačí jen otevřít okno a čerstvě uklizený byt můžeme začít gruntovat znovu. V průmyslové výrobě ale prach znamená i velké nebezpečí. Nejen, že napomáhá množení bakterií a je tedy z hygienického hlediska velmi nežádoucí především v potravinářském a farmaceutickém průmyslu, ale také proto, že hrozí riziko výbuchu. Usazený prach může napomáhat vzniku explozivního prostředí, proto je ve výrobních závodech důležitá průmyslová vzduchotechnika, která prach odstraňuje. V potravinářském průmyslu je za explozní považován jakýkoli druh prachu, a také se tak k nim přistupuje. Vysoce explozní je také dřevní nebo papírenský prach a samozřejmě i uhelný, který již mnohokrát ukázal, co umí. Usazený prach může v uzavřené místnosti představovat riziko už při vrstvě vysoké jen jeden milimetr. Pak může dojít při jeho zvíření k zapálení či výbuchu, což ohrozí zdraví zaměstnanců i technologie a stroje.

 

Bezpečná práce

Při zpracování surovin a manipulaci s nimi vzniká prach v téměř každém odvětví průmyslu. Mletí, sekání, ořezávání, broušení, řezání i balení. Pro snížení rizik a vytvoření bezpečného prostředí pro práci je nutné odsávání prachu na centrální úrovni, a to ideálně co nejblíže místu vniku prachu. Odprášení se využívá ve všech provozech a výrobnách bez ohledu na jejich zaměření. Odsátý prach je následně oddělen od vzduchu, který se pak odvádí v létě mimo výrobní prostory a v zimě se do nich naopak vrací, což šetří náklady za vytápění.

Pravidelné revize a kontroly zaručí bezchybné fungování filtračního systému, tedy i bezpečné a čisté pracovní prostředí.