Vláda chce vypnout v českých knihovnách Internet.

Ministerstvo vnitra předložilo minulý týden svým vládním kolegům dokument s názvem „Návrh na ukončení projektu internetizace knihoven“.

 Zrušení napojení knihoven na Internet má proběhnout během čtrnácti dnů. Veřejnost je šokována nekompetencí ministerstva, bouří se i knihovníci.

Dokument je dostupný zde a je to čtení k neuvěření. Popisuje historii projektu internetizace knihoven v rámci obecnějšího projektu Řízení a koordinace financování komunikační infrastruktury veřejné správy (donedávna vysoce prioritní projekt – dnes projekt na zrušení), aby v závěru dokumentu konstatoval, že „[vzhledem k tomu] že realizací Projektu internetizace knihoven [ministerstvo vnitra] plní úkoly mimo svou věcnou příslušnost, je ministerstvo vnitra nuceno ukončit pokračování koordinace a dalšího finančního zabezpečování Projektu internetizace knihoven, a to ke dni 31. července 2011.“ (Sic!) To znamená, že ministerstvo vnitra tímto dokumentem stroze oznamuje, že za 14 dnů vypne „penězovod“, který umožňuje provoz Internetu v knihovnách v celé ČR. Tak takto se u nás vládne. Takto jsou spravovány základní agendy státu!

Hlavním důvodem tohoto drastického opatření jsou údajně peníze. Podle vládního dokumentu dojde k úspoře „cca sto milionů korun“. Úsporám státního rozpočtu každý odpovědný člověk „fandí“, u tohoto čísla se proto na chvíli zastavme a zkoumejme. Proč je vlastně částka tak vysoká? Ve vládním dokumentu není cena detailně zdůvodněna (proč není, bylo-li cílem ušetřit?), pouze dokument vágně a kuriozně vysvětluje, že „zejména v příhraničních oblastech, kde není jiná možnost připojení, je [přípojka] zajišťována satelitním připojením, jehož úhrada dosahuje až 4.350,- Kč u jedné přípojky za měsíc.“ Jako člověk „z branže“ se ptám: Kolik takových obcí je? Respektive kolik jich vůbec kdy bylo? A hned odpovídám: Za takto vysokou cenu opravdu nikdo v současné době připojení k Internetu nenabízí! Ani přes satelit! Ani v příhraničních obcích! Zajímalo by mne, ze kdy se toto „oficiální zdůvodnění“ traduje? Z pohledu současného IT odborníka působí toto zdůvodnění podobně nedůvěryhodné jako analogická zdůvodnění vysokých cen českých dálnic… Obávám se, že blíže pravdě bude asi tvrzení: Máme předražené dálnice, musíme mít tedy předražené i informační dálnice. Smutná logika.

Nechci ale přímo podezřívat ministerstvo vnitra z korupčního jednání: možná jsou jen ceny za připojení k Internetu zastaralé. Tzn. třeba „jen“ smlouvy nebyly průběžně, včas a ve prospěch objednavatele, tzn. státu, aktualizovány. – Sami jistě víte, jak v průběhu času klesala cena za připojení k Internetu a zvyšoval se výkon připojení: Cena za připojení se vyvíjela od původně exkluzivních cen až k současným cenám – široce dostupného připojení k Internetu… V dokumentu ministerstva vnitra není o tomto trendu ani slovo. Není ani zmínka o tom, že by se náklady na internetové připojení snižovaly. Z technického pohledu to není vysvětlitelné. Přesto stále (jsem věčný optimista) věřím, že za vysokou cenou není korupce a zlá vůle – sám sebe utěšuji, že příčinou je jen nezájem a neschopnost příslušných úředníků ministerstva vnitra.

Vraťme se ale nyní od spekulací nad přemrštěnou cenou a důvodům nehospodárnosti k věcným dopadům návrhu na zrušení Internetu v knihovnách. To je téma vážnější. Knihovny bez Internetu samozřejmě fungovat ve 21. století nemohou, stejně jako nemohou fungovat bez elektrického proudu. Vedle fyzického půjčování knih (ostatně i knihovní katalogy jsou na Internetu), knihovny nabízejí přístup k informačním zdrojům prostřednictvím Internetu. Vypnutím Internetu fakticky dojde ke zničení knihoven – resp. k omezení služeb knihoven do podoby nepoužitelné a nevyužitelné instituce. Návrh je tedy naprosto brutální a cynicky alibistický: „my knihovny nerušíme, jen jim vypínáme Internet.“ Co na to říci? Návrh ministerstva vnitra je opravdu fantastickou ukázkou zbrklosti, neumětelství, amatérismu (v jednání o ceně za připojení) a radikalismu (vypnout Internet v celé síti knihoven v ČR doslova z týdne na týden). Tento návrh svou nehorázností a škodlivostí a okázalou ignorací veřejných zájmů nápadně ční i nad současné poměry v současné české politice…

Absurdita celé situace je o to dokonalejší, že jen pár dnů před předložením tohoto návrhu předložil nynější premiér vlády ČR Petr Nečas tzv. „vládní strategii konkurenceschopnosti České republiky.“ Co si pod tímto krkolomným slovem představit, kromě jazykového humoru? Přečtěme si konkrétní návrh ministerstva vnitra, ta přece mění slova vládní strategii ve skutečnost! A je třeba říci, že se strategie daří. Už teď nemá Česká republika v tomto přístupu v celé Evropě konkurenci. Co napsat závěrem? Raději neztrácet čas dalším psaním. A čtením. Připravme si transparenty… a pojďme do ulic…

Mgr. Vítězslav Praks, PhD., autor je IT analytik, zastupitel za Pirátskou stranu