Bez správné hodnoty pH v bazénu nemůžete dosáhnout kvalitních parametrů bazénové vody

Hodnota pH bazénové vody je tím nejdůležitějším ukazatelem, který by Vás při úpravách měl zajímat. Samozřejmě musíte hledět i na aktuální koncentraci aktivního chloru, ale hodnota pH by měla být vždy prioritní. Hodnotu pH v bazénové vodě bychom se vždy měli snažit držet v rozmezí 6,8-7,2. Proč je tento interval optimální a jaké komplikace mohou nastat, když je hodnota pH vyšší nebo nižší?

Přípravky bazénové chemie nebudou účinkovat správně

Pojem pH bychom mohli zjednodušeně označit, jako záporný dekadický logaritmus koncentrace vodíkových iontů. Ty ovlivňují, zda je voda v bazénu kyselá nebo zásaditá. Hodnota pH se měří na stupnici od 0 do 14. Ideální – neutrální – hodnota je ve středu tohoto rozmezí, tedy okolo 7. V případě, že je pH výrazně vyšší, je voda zásaditá. Když je pH nižší, je voda v kyselé oblasti. Hodnoty 6,8-7,2 naznačují neutrální vodu s ideálními vlastnostmi pro správné působení přípravků bazénová chemie. Bazénová chemie nemůže v kyselé ani zásadité vodě ideálně fungovat a to i přesto, že se může jednat o vysoce kvalitní značku.

Pravidelným měřením důležitých parametrů předejdete problémům

Nejspolehlivější obranou proti problémům je prevence. Toto pravidlo platí také v oblasti údržby žádoucí kvality bazénové vody. Pokud budete chtít, aby přípravky bazénové chemie v bazénové vodě dokonale působily, musíte hodnotu pH kontrolovat pravidelně. Každý den totiž vnější vlivy mění hodnotu pH v bazénech a ta se mění velmi rychle. pH testery by tedy měly být Vašimi častými pomocníky.

Vybírejte kvalitní přípravky bazénové chemie

I pro úpravu hodnoty pH je doporučeno vybírat hlavně kvalitní výrobky seriózních výrobců. Mezi nimi najdete i českého výrobce kvalitních a účinných přípravků bazénové chemie – společnost Techneco. Pod její značkou PWS najdete spolehlivé a osvědčené produkty pro úpravu bazénové vody. Bazénová chemie PWS je vyvíjena a testována ve vlastních laboratořích  společnosti, která se specializuje na čištění a úpravy vody. Všechny výrobky tedy dosahují maximální kvality. Pro úpravu hodnoty pH v bazénech můžete volit prostředky pH Plus nebo pH Minus. Pro využití v menších bazénech je ideální pH granulát, pro větší bazény zase pH koncentrát.

Kompletní nabídku bazénové chemie najdete na www.eshop.techneco.eu.