Čím je výjimečná Rezidence Vítkovka?

15.ledna 2015 byly na Praze 3 zahájeny zemní práce na zcela novém projektu bytového domu. Jedná se o dům se 78 bytovými jednotkami včetně ateliérů a komerčních prostor se dvěma poschodími podzemních garáží. Zadní část objektu bude přímo napojena na cyklostezku za domem a tím i na park Vítkov. Původní projekt musel být přepracován do moderní podoby, aby splňoval náročné požadavky na současné bydlení. Nechybí velká okna, prostorné terasy, výtahy ani balkony. Zejména na samotné dispozice byl kladen velký důraz. Zde byla a stále je věnována maximální pozornost praktičnosti a využitelnosti každého metru. Velkým hitem se ukázaly malometrážní byty a ateliery. Ty jsou již v současnosti zcela vyprodány. Rezidence Vítkovka se řadí mezi moderní nové bytové domy, které charakterizují dnešní přetvářející se Žižkov. Tento dům bude ale výjimečný ještě něčím jiným!

Je vůbec možné zajistit čistý vzduch v centru hlavního města?

Dokonalé zateplení všech částí domu už je v současnosti považováno za naprostý standard moderní architektury. Má těsná okna, aby měl co nejnižší spotřebu. Je to moderní a šetří to peníze, ale jsou tyto parametry opravdu nejdůležitější? A co zdraví samotných obyvatel domu? V dokonale utěsněných objektech, kde se zapomnělo na větrání, se hromadí oxid uhličitý (CO2), formaldehyd a vlhkost. Pobyt ve zvýšené koncentraci CO2 může způsobovat nepříjemné bolesti hlavy a zvýšenou únavu. Formaldehyd uvolňující se z nábytku je prokázaný karcinogen. Pokud trávíte v interiéru více času, je pravidelné a důkladné větrání podmínkou k tomu, abyste se cítili svěží, v noci dobře spali a zbytečně si nezkracovali život.

Na vyřešení tohoto problému byla pozvána firma IP Izolace Polná. Jelikož se jedná o firmu z Vysočiny, tak si sama firma velmi dobře uvědomuje, že je velký rozdíl větrat dům v ekologicky čistém regionu a větrat dům situovaný ve velkém městě s hustou dopravou. Ta do ovzduší uvolňuje látky s prokázaným karcinogenním účinkem. Nejnebezpečnější z nich jsou částice jemného prachu o velikostech menších než 1 mikrometr a na nich navázané polycyklické aromatické uhlovodíky. Tyto částice mohou být příčinou nádorových onemocnění, nemocí srdce a cév, významně snižují plodnost mužů a celkově urychlují proces stárnutí. Další látky vzniklé provozem automobilů jsou rakovinotvorný benzen a dále oxid dusičitý (NO2), jehož dráždivé účinky zvyšují riziko onemocnění dýchacího ústrojí.

Hlavní bylo zajistit dokonalou rekuperaci

Hlavním posláním firmy IP Izolace Polná je v domě zajistit rekuperační větrání, s využitím špičkových technologií na úpravu přívodního vzduchu. Každý obyvatel Rezidence Vítkovka by měl doma dýchat vzduch stejné čistoty jako je na horách. Záměr byl konzultován s renomovanými odborníky zkoumající vliv znečišťujících látek v ovzduší na lidské zdraví. Nejprve bylo zjištěno, jaké znečišťující látky a v jakých koncentracích se vyskytují ve vzduchu v okolí domu. Hodnoty se porovnaly s limity znečištění platnými pro ČR, ale i mnohem přísnějšími limity doporučenými Světovou zdravotnickou organizací. Na základě výsledků byla navržena filtrační jednotka do vzduchotechniky domu.

Odborný popis technologie čištění zaslaný samotnou společností

Následující informace o využité technologii čištění zaslala sama společnost IP Izolace Polná.

První filtrační stupeň tvoří prachový filtr kategorie F7, který má dle normy průměrnou účinnost 80 – 90% pro záchyt jemných prachových částic velikosti 0,4 mikrometru. Druhý stupeň tvoří molekulární filtr, který se skládá z patron aktivního uhlí, které zachytí plynné uhlovodíky (benzen). Třetí stupeň představuje molekulární filtr na bázi aktivního uhlí pro odlučování kyselých plynů (NO2). Poslední čtvrtý stupeň je prachový filtr F9 s průměrnou účinností větší než 95 % pro záchyt jemných prachových částic. Máme tedy dva prachové filtry F7 a F9 seřazené za sebou, které vzduch vyčistí od 99,9 % částic o velikosti 0,4 mikrometru. V době, kdy se rekuperace navrhují pouze s jedním filtrem typu G (záchyt velmi hrubých částic, v zásadě síto proti hmyzu) je tento projekt opravdu jedinečný.

Víme, že tato investice nemá reálnou návratnost, ale rozhodli jsme se do toho jít. Chceme posunout úroveň bydlení alespoň o malý krůček kupředu. Neustále hledáme nové cesty jak změnit to o čem všichni tvrdí, že to nejde. Zdravý vzduch uprostřed velkoměsta si přece zaslouží všichni.