Co nepodcenit při pojištění majetku a jak se vyvarovat nejčastějších chyb?

Jakou chybu lidé dělají při pojištění majetku nejčastěji? Podle odborníků chybují v nejzákladnějších věcech. Například ve stanovení pojistné částky. Pomineme-li panelové domy, kde pojišťovny preferují tržní hodnotu před reprodukční, tak si lidé pojišťují majetek na její aktuální hodnotu. Přitom by si ho měli pojistit na částku, která by jim stačila na pořízení dané věci nové. Nastavení pojistné částky na reprodukční hodnotu se jinými slovy nazývá podpojištění. Dojde-li k pojistné události, pojišťovna uhradí jen částečné plnění.

V praxi může nastat situace, že v domácnosti o hodnotě milion korun dojde ke škodě ve výši půl milionu. Kvůli tomu, že domácnost byla pojištěna pouze na půl milionu, dostane pojištěnec poměrnou část – tedy 50 % částky, na kterou byla pojištěna.

maxstream.cz_online_ergo_cz_01

Správné nastavení smlouvy je prvním krokem, ale nikoliv posledním. Smlouva by měla být průběžně aktualizována. S ohledem na růst ceny nemovitosti je vhodné pojistnou částku pravidelně upravovat.

Pojistnou částku si můžete hlídat sami, nebo si sjednat tzv. indexaci, v rámci které vás pojišťovna sama informuje o změnách pojištění. V takovém případě předejdete riziku podhodnocení – pojišťovna je povinna upravit cenu pojištění tak, aby vždy odpovídala vývoji hodnoty nemovitosti. Navýší-li pojistné na částku, kterou nejste ochotni platit, můžete ji vypovědět a sjednat si levnější pojištění u jiné pojišťovny.

Příkladem kvalitního produktu je online pojištění Bezpečný domov od pojišťovny ERGO. Je navrženo tak, aby klienty chránilo před rizikem podpojištění a komplikovaným oceňováním majetku. Více informací získáte z VPP pro pojištění Bezpečný domov.

ewita_cz_online_ergo_cz_02 (1)

Výše pojistné částky je důležitý aspekt, ale nikoliv jediný. Předně byste si měli uvědomit, jestli potřebujete pojištění pro domácnost, pojištění nemovitosti nebo oba produkty. K častým nešvarům patří neznalost a neschopnost rozlišit tyto zdánlivě stejná pojištění. Pokud terminologii nerozumíte, neváhejte se zeptat odborníků z ERGO pojišťovny, kteří vám rádi s výběrem správného pojištěné poradí.