Hledáte spolehlivého nájemníka? Jednejte obezřetně.

Pronájem nemovitostí alespoň částečně živí nemalé procento obyvatel České republiky. Jedná se ovšem o poměrně rizikovou činnost a lov na spolehlivého nájemníka se nezřídka podobá hledání jehly v kupce sena.

Spolehlivá metoda, jak najít solidního a pravidelně platícího nájemníka, však neexistuje. Můžete ovšem podniknout několik kroků, které vám alespoň trochu pomohou v selekci. Všechny je zároveň pojí jedna zásada, a to obezřetné jednání.  

To začíná již u prvotního ověření nájemníka. Nájemce by si měl ověřit nejen jeho bezdlužnost v Centrálním registru dlužníků, ale zároveň i výši mzdy a stávajícího zaměstnavatele a neškodí se zeptat na reference u předchozího pronajímatele. V případě neplacení si totiž nájemce musí počkat celé tři měsíce, než je podle zákona nájemníka možné vystěhovat. I tehdy však hrozí, že se nájemník rozloučí ve velkém stylu a zanechá po sobě v bytě spoušť. Součástí smlouvy by tedy v každém případě měl být i předávací protokol, kde je zaznamenán všechen nábytek a jeho stav. K předávacímu protokolu mohou být přiloženy i fotografie dokumentující stav podlahy, oken a dalšího zařízení.

Co se samotné nájemní smlouvy týče, v žádném případě se nedoporučuje užívat vzory, které jsou k nalezení online. Smlouvu by měl sepsat právník, který je obeznámen se všemi náležitostmi a aktuálním občanským zákoníkem. Je však nutno dodat, že pokud dojde na lámání chleba, zákony jsou stále více na straně nájemníka. Nejideálnějším způsobem, jak z pronájmu nemovitosti udělat stabilní a spolehlivý příjem, je proto využití profesionální správy nemovitosti. Ta si na tuzemském trhu již našla své stabilní místo a v současnosti ji využívá stále více zákazníků. Tuto službu nabízí i nezávislá realitní společnost Bohemian Estates, která k nynějšímu dni spravuje více než 500 nemovitostí v České republice i v zahraničí.

Bohemian Estates kromě klasické správy nemovitosti nabízí i službu garantovaného nájmu. Ta je určena všem, kteří chtějí pravidelně inkasovat nájemné a nezaobírat se tím, co se stane, když není nemovitost zrovna obsazena nebo když nájemníci neplatí. Bohemian Estates zaručuje inzerci nemovitosti, hledání spolehlivého nájemníka, jeho prověření v registru dlužníků, přepis energií, pojištění nemovitosti, vybírání a upomínky nájemného, zajištění oprav a pravidelné údržby a pravidelný online report nemovitosti. Nájemce se tak nemusí starat prakticky o nic, a navíc je mu po skončení smlouvy garantováno vrácení nemovitosti v původním stavu. Odpadají tak zároveň starosti i s nájemníky se sklony majetek demolovat.

Díky spolupráci se všemi významnými realitními portály, mezinárodními společnostmi a školami je průměrná doba, kdy Bohemian Estates zajistí nového nájemníka, dva týdny. Využívá totiž i cíleného marketingu v místě nemovitosti, zároveň mají však výhodu několikaleté praxe, a tak dokážou efektivně selektovat nájemníky, u kterých hrozí problémy.

Cesta profesionální správy nemovitosti se službou garantovaného nájmu je tudíž nejideálnější volbou nejen pro ty, kteří na příjem z pronájmu spoléhají, ale také pro ty, kteří svůj volný čas raději věnují něčemu jinému než starostem spojeným s touto činností.