Investice do zajímavých projektů

Máte volné určité finanční prostředky a chtěli byste je někam smysluplně investovat? Ale opravdu smysluplně, abyste z toho měli dobrý pocit a podpořili konkrétní projekt? Pak právě vy byste mohli přemýšlet o korporátních dluhopisech.

Korporátní dluhopisy jsou vydávány soukromými firmami, aby získaly finanční prostředky a tím podpořily svůj rozvoj a konkurenceschopnost. Prospekty k veřejným emisím dluhopisů musí být schváleny ze strany České národní banky. Je tak omezeno riziko několikanásobných emisí dluhopisů a překračování zákonem omezeného počtu investorů. Toto opatření bylo zavedeno, aby byl trh lépe regulován a investoři lépe ochráněni.

Společnost EMTC – Czech a.s. vydává dluhopisy, aby podpořila rozvoj svých projektů. V rámci projektu Lipa Learning vyvíjí vzdělávací aplikaci pro děti od 3 do 6 let. Dbá na zdravý rozvoj dětí, které si samovolně formou hry osvojují určité znalosti a dovednosti. Rozhodně se tedy nejedná o pasivní hry, při kterých dítě spíše otupuje a pouze tráví čas, než aby se rozvíjelo. V současné době je aplikace Lipa Land dostupná ve 4 jazycích, ale společnost neusnula na vavřínech a neustále aplikaci vylepšuje a přidává nové hry, možnosti a jazykové lokalizace. Dále se věnují projektu z oblasti personalistiky Airjobs. Pomáhají vyhledávat vhodné kandidáty – zaměstnance, ale zároveň vám pomohou aktivně vyhledat vhodného zaměstnavatele.

Pokud budete investovat do dluhopisů EMTC, podpoříte tyto výjimečné projekty a zároveň zhodnotíte své volné peníze. Hospodářské výsledky i schválené prospekty k vydávání EMTC dluhopisů najdete na stránkách www.emtc.cz přímo v sekci určené pro investory. A máte-li jakékoli doplňující otázky, obraťte se na obchodní oddělení společnosti, budou se vám rádi věnovat a vše vám vysvětlí.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 6. 3. 2019, č.j. 2019/025137/CNB/570, které nabylo právní moci dne 7. 3. 2019, byl uveřejněn na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné jej získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Palmovka Open Park IV, Voctářova 2497/18, 180 00 Praha 8 v přízemí.