Jak správně investovat při revitalizaci bytových domů?

Drtivá většina bytových domů, a zejména pak těch starších cihlových, v posledních letech stále častěji vyhledává revitalizace svých částí. Je naprosto samozřejmé, že materiály ani technologie nemládnou a už nejsou schopny dosahovat takových kvalit, jako v době, kdy se dům stavěl. Revitalizace bytových domů je ale složitým pojmem, ve kterém je ukryto mnoho druhů činností. Zvolit a vybrat práce, které jsou konkrétně u vašeho domu nejvíce potřebné, může pro laika bez zkušeností znamenat nemalý problém. Proto je vždy lepší, poradit se o účinnosti revitalizace nejprve s odborníkem. Není to zbytečnost, ale krok správným směrem

 

Je to lepší, než investovat zbytečně

Konzultovat činnosti revitalizace bytových domů je vždy lepší, než zbytečně investovat do nedůležitých stavebních prací. Rozpočet většiny bytovek není tak vysoký, aby pokryl celou rekonstrukci a tak je třeba vyhodnotit, jaké druhy stavebních prací budou v případě konkrétní stavby nejvíce zapotřebí. A to přesně odborníci dokáží.

 

Potřebujete najít odborníka? Vyzkoušejte IP Izolace Polná!

Jestli budete chtít revitalizace bytovek konzultovat s odborníkem, můžete se obrátit na společnost IP Izolace Polná. Tato společnost totiž v této oblasti disponuje dlouholetými zkušenostmi od roku 1995 a na svém kontě už má desítky úspěšných revitalizací. Službu posouzení stavu objektu a návrh správné revitalizace navíc poskytuje zcela zdarma. Ve firmě je zaměstnáno více než 80 odborníků, energetiků a projektantů, kteří posoudí a vyhodnotí stav objektu, a které části se nachází již v havarijním stavu. Podle výsledků navrhnou nejlepší stavebně-energetické řešení.

 

IP Izolace Polná nejen navrhuje, ale zajistí i stavební práce

Když už vám IP Izolace Polná dokáže vyhodnotit stavbu a navrhnout správný postup revitalizace, dokáže zajistit i provedení prací, které jsou s revitalizací bytovek spojené. Konkrétně se jedná o revitalizace střech, půd, fasády, opravy balkonů, výstavba nových balkonů a lodžií, výměna oken a dveří, hydroizolace nebo zateplení stropu suterénu.

 

Kompletní informace a nabídku služeb IP Izolace Polná při revitalizaci bytovek najdete na www.revitalizacebytovek.cz.