Jak vybrat tepelné čerpadlo?

Výběr vhodného čerpadla je velmi individuální, obraťte se proto vždy na odborníky a kvalitní firmy. Za efektivní se považuje takové čerpadlo, které je schopné nabídnout hodnotu topného faktoru 3 a vyšší. Znamená to, že v porovnání s jinými systémy vytápění můžete ušetřit dvě třetiny nákladů na vytápění. Nejčastěji se používá tepelné čerpadlo voda vzduch nebo země/voda.Tepelné čerpadlo voda/vzduch

Tepelné čerpadlo tohoto typu lze namontovat téměř na jakoukoli stavbu. Výkon tepelného čerpadla je závislý na venkovní teplotě vzduchu. Pokud vzrůstá teplota venkovního vzduchu, roste i výkon tepelného čerpadla. Naopak, pokud teplota klesá, klesá i výkon. Z tohoto důvodu je tento typ tepelného čerpadla většinou provozován v bivalentním provozu. Pod bodem bivalence (teplote kolem -3°C až -5°C) se připíná doplňkový zdroj tepla, většinou elektroměr.

Některá tepelná čerpadla s frekvenčně řízenými kompresory si zachovají svůj výkon i při nižších teplotách, je to ale na úkor zvýšení elektrického příkonu. Např. tepelné čerpadlo Zubadan má výkon 11kW při venkovní teplotě +7°C, stejně tak při teplotě -7°C. Elektrický příkon ovšem vyroste při +7°C z 2,6kW na 5,5kW při -7°C.

Tepelné čerpadlo země/voda

Tento typ tepelného čerpadla je pro vás vhodný, pokud:

  • máte možnost položit do zahrady plošný korektor
  • dům leží v horské oblasti, kde má tento typ tepelného čerpadla stabilní výkon
  • můžete na počátku investovat více do pořízení tepelného čerpadla s vrtem

Výkon tepelného čerpadla země/voda by měl pokrývat 70 – 90 % tepelné ztráty. To znamená, že pokud má Váš dům například ztrátu 10kW, tepelné čerpadlo by mělo mít výkon 7 až 10 kW. Tento typ tepelného čerpadla, pokud je kvalitní, dokáže zajistit dostatečnou teplotu teplé vody v zásobníku bez ohledu na venkovní teplotu.

Čerpadla země/voda jsou většinou provozována v bivalentním provozu, kdy se pod bodem bivalence (kolem -5°C až -8°C) připíná doplňkový zdroj tepla, většinou elektrokotel.

Výhody tepelných čerpadel:

  • úspora peněz – ušetříte na provozu vašeho domu. Peníze, které zaplatíte za tepelné čerpadlo, se vám vrátí zpět na dosažených úsporách.
  • komfortnemusíte se v létě starat o zásoby paliva a v zimě o topení, vynášení popela
  • technologie – tepelná čerpadla umožňují jednoduše a levně využívat i další technologie v domě. Např. pokud se rozhodnete pro čerpadlo s vrty, můžete pro svůj dům získat i klimatizaci, která pracuje celoročně a bez provozních nákladů
  • ekologie – k životnímu prostředí jsou tepelná čerpadla mnohem ohleduplnější než jiné zdroje tepla. Jejich používáním se snižují emise skleníkových plynů a dalších škodlivin. Jsou podporována státním fondem životního prostředí v dotačním programu Zelená úsporám.

Návratnost tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo představuje velkou finanční investici. Musíte proto vědět, zda se vám peníze investované do tepelného čerpadla vrátí a zdá má tato investice odpovídající návratnost. Potřebujete znát celkové investiční náklady na tepelné čerpadlo a porovnávaný zdroj tepla. Pak potřebujete znát provozní náklady obou porovnávaných zdrojů tepla, které si můžete vyžádat od dodavatelů technologie. Pak už jen stačí porovnat rozdíl v provozních nákladech a rozhodnout se.