Nezbytná dopravní součást hlavního města je pražské metro

Pro zajištění urychleného pohybu a přesunu lidí v hlavním městě mezi jednotlivými částmi je metro Praha nezbytným dílem celé dopravní strategie. Bez tohoto důležitého článku by celá infrastruktura utrpěla ohromný ba zničující zásah bez jakékoliv možnosti řešení. Obyvatelé a návštěvníci jsou na tomto způsobu přepravy doslova závislí. Každým rokem se metrem přepraví přes 600 milionů pasažérů. Z tohoto statistického údaje si velmi lehko vypočteme denní vytíženost, která se blíží k hranici 1,6 milionů cestujících. Pokud by vás pro zajímavost zajímala nejvytíženější stanice metra, tak by na celé čáře zvítězila I.P. Pavlova a Dejvická, kde se objeví každý den téměř 120 000 lidí.

 

Pražské metro odstartovala linka C

Zdá se to být nelogické, ale vše započalo v letech 1974, kdy byla do ostrého provozu uvedena linka C, která je zároveň i se svou délkou 23 km druhou nejdelší. V minulosti měla pouhých devět zastávek, teprve až postupem času se jejich počet vyšplhal až na 20.

O celé čtyři roky napřed se otevírala linka A a teprve až na samotný závěr v letech 1985 byla slavnostně otevřena i linka B. Tyto tři linky zdobí pražské podzemí až do dnešních let. Výstavba však nezahálí a stále se pracuje na rozvoji a nových trasách.

 

Intervaly a bezbariérový přístup

Intenzita jednotlivých intervalů je závislá na dané oblasti, konkrétním dnu a čase. Nejfrekventovanějšími dny se stávají pondělí až čtvrtek na lince C. Nejdelší intervaly jsou zaznamenány na lince A v neděli. Obecně se dá říci, že jednotlivé soupravy dodržují odstup 3 až 5 minut.

Pokud by vás zajímali další informace o intervalech, dozvíte se je na internetových stránkách http://metropraha.eu/. V otázce bezbariérového přístupu se můžeme zaměřit celkem na 38 stanic, které jsou plně přizpůsobeny handikepovaným spoluobčanům. Vše je řešeno za pomocí schodišťových plošin a výtahů.