Online kurzy BOZP jsou vhodné pro všechny zaměstnance

Školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (BOZP) nebo o požární ochraně (PO) nemusí být jen nuda a ztráta vašeho času. Díky online kurzu ušetříte čas a vyjdete zaměstnancům vstříc. Školení budou totiž moct absolvovat v okamžiku, kdy se jim to bude hodit a nebudou zrovna zavaleni spěchajícími úkoly. Každý může navíc věnovat kurzu tolik času, kolik potřebuje – někdo tudíž zvládne projít školením za dvacet minut a jiný pracovník si na něj vyhradí například hodinu. Vedle toho, že coby zaměstnavatel splníte svoji zákonnou povinnost, si navíc můžete být jisti, že si každý váš zaměstnanec hlavní zásady ochrany zdraví i firemního majetku zapamatuje.

 

Výhody online kurzu

Internetová školení o BOZP jsou navzdory množství informací, které se díky nim zaměstnanci dozví, jednoduchá, názorná a interaktivní. Jednotlivé informace jsou uspořádány tak, aby na sebe v průběhu školení navazovaly, zaměstnanec v průběhu online kurzu navíc musí odpovídat na kontrolní otázky nebo řešit praktické úkoly, při kterých si znalost daného tématu ověří. Kromě základních zásah a pravidel BOZP, se kterými se musí každý seznámit, se zaměstnanec během školení dozví i řadu příkladů. A aby kurz absolvoval, musí na konci uspět v závěrečném testu. Díky tomu, že testy mají online podobu, se k nim navíc zaměstnanci mohou i později vracet.

bozp3_a

Školení řidičů referentů

Podobně efektivní jsou i online školení řidičů referentů, tedy zaměstnanců, kteří řídí firemní vozidla. Zásady BOZP pro ně platí i při výkonu této činnosti a právě na silnici se přitom podle statistik odehrává v rámci ČR nejvíce pracovních úrazů. I zaměstnanec, který řídí během pracovní doby jen příležitostně, by měl být dostatečně proškolen, pokud jde o pravidla silničního provozu a zásady bezpečné jízdy. Stejně tak by měl vědět, jak řešit možné problémy, včetně dopravních nehod. Školení tohoto typu lze samozřejmě uspořádat i pro řidiče z povolání, zvláště pokud jde o majitele profesního průkazu, kteří teprve nedávno absolvovali rekvalifikaci. Mohou si tak nenásilnou formou doplnit a rozšířit znalosti z autoškoly.