Po parném létě přichází pravidelně krutá zima! Jak se na ní připravit?

Počasí je nestálé, ale některé jeho jevy se opakují s téměř přesnou pravidelností. Mezi jevy, které se opakují, můžeme zařadit například závislost zimy na průběh léta. Když bylo suché a parné léto, tak se to většinou projevilo tak, že byla krutá a mrazivá zima. Jestli to tak bude i letos to se stoprocentní pravdivostí neví ani přední meteorologové. Ve svých předpovědích se na tom ale většinou shodují. Rozhodně se nevyplatí něco podcenit

 

Především se zaměřte a svůj dům

Pro majitele starších rodinných domů bylo několik posledních zim relativně přívětivých. Zimy byly krátké a ne příliš mrazivé. Situace napovídala, že by výdaje na vytápění nemusely být až tak vysoké. Bohužel tomu tak většinou nebylo, protože ceny energií jsou každý rok vyšší a i když není taková nutnost vytápění, právě díky vyšším cenám jsme ani v případě mírných zim na topení neušetřili. A to i v případě, kdy je zima mírná. A pokud by letošní zima opravdu měla být mrazivá, mohly by výdaje na vytápění být až o několik desítek procent vyšší. Zabraňte tomu, dokud je čas!

 

Udržte teplo uvnitř a nepusťte ho ven

Můžete samozřejmě hledat levnější technologie a způsoby vytápění. Levnější druh vytápění ale bývá spojen s nižší efektivitou a menším komfortem. Zaměřit byste se měli především na to, jak udržet teplo uvnitř v místnostech. Největší slabinou rodinných domů je právě množství tepelných ztrát, kdy se teplý vzduch v interiéru prostě neudrží. A jestli si myslíte, že nejvhodnějšími variantami, jak zabránit teplu unikat z místností, je zateplení fasád nebo výměna oken, jste na omylu. Teplý vzduch neuniká do stran, ale stoupá vzhůru. Správnou variantou, jak udržet teplo v obytných místnostech co nejdéle, je zateplení stropů a půd.

 

Minerální izolace Magmarelax nabízí vysokou efektivitu

Trh je v oblasti zateplení stropů a půd velmi pestrý a nabízí hned několik technologií a materiálů, se kterými lze půdy zateplovat. Pokud budeme porovnávat jednotlivé druhy tak zjistíme, že mezi nejefektivnější způsoby současnosti se řadí zateplení minerální izolací Magmarelax. Jedná se o vysoce vyvinutý druh foukané minerální izolace, která na ploše půd vytvoří souvislou vrstvu izolačního materiálu bez tepelných mostů. Průměrná půda je bez nepořádku a bez hluku zateplena i za 3 hodiny.

Více informací o této technologii můžete najít přímo na www.magmarelax.cz.