Prach je v provozech velké riziko, proto musí pryč

Prach je všudypřítomný a je to nepořádek, se kterým neustále bojujeme, likvidujeme a považujeme ho zároveň i za známku toho, že úklid není dostatečný. Ve velkých provozech nejde pouze o estetický problém, za určitých podmínek může i vybouchnout.

 

Bez prachu je bezpečno

Pro pocit čistého domova pravidelně uklízíme a utíráme prach, aby nikde nezůstával ležet. V průmyslové výrobě představuje prach velké riziko spojené s výbuchem a následným požárem. Proto se musí nepřetržitě likvidovat, u některých typů prachu může být nebezpečná už vrstva o výšce pouhý jeden milimetr. Kvalitní odsávání a filtrace vzduchu je tak ve výrobnách důležitá pro bezpečné pracovní prostředí. O tom, že je prach výbušný, se obecně moc nemluví, daleko více se řeší nebezpečnost plynů a kapalin, zapomínat právě na prach se ale nemusí vyplatit. Centrální filtrace musí být ve všech provozech, kde při zpracování či výrobě prach vzniká, třeba při mletí, sekání, broušení, přesýpání nebo balení. Jde o slévárny, brusírny, provozy, které zpracovávají dřevo nebo papír. Další oblastí, kde je riziko spojené s prachem je automobilový, farmaceutický a samozřejmě potravinářský průmysl.

 

Výbušné potraviny

Vliv na výbušnost prachu má stupeň rozmělnění látky a to i takových surovin, které jsou v kompaktním stavu naprosto bezpečné a nehořlavé. Jde například o hliníkový nebo železný prach. I z médií známe problémy s uhelným prachem, v minulosti nám mnohokrát ukázal, jakou sílu může mít a jaké nebezpečí představuje. Nejen uhelný, ale také papírenský, dřevní a všechny organické prachy jsou považovány za výbušné. V potravinářském průmyslu se tedy považují za explozní naprosto všechny typy prachu a je podle toho s nimi i nakládáno. Obilný a senný prach, mouky, kakao, cukry, škroby a mnoho dalších surovin jsou k vytváření elektrostatického náboje a následnému výbuchu velmi náchylné. Odsávání explozního prachu je bezpečná cesta, která zajistí čisté pracoviště bez zbytečných rizik, a to v kterémkoliv průmyslovém odvětví a zpracování.

Je nesmírně důležité v každém provozu prach okamžitě likvidovat a odsávat. Ideálně co nejblíže k místu, kde samotný prach vzniká, čímž se minimalizují případná rizika a následné problémy. Mnoho provozů a výroben proto využívá efektivní odsávání vyrobené přesně podle jejich potřeb.