Přispějte k rozvoji firem a zhodnoťte své úspory

Hledáte možnost, jak nejlépe investovat své úspory? Slyšeli jste někdy o korporátních dluhopisech? Korporátní dluhopisy jsou právě jedním ze způsobů, jak efektivně zhodnotit své úspory. Kromě zhodnocení svých peněz zároveň přispějete k rozvoji vybrané firmy. V pravidelných intervalech pak dostáváte výnosy z dluhopisů a na konci zvoleného období získáte svou investici zpět. A jaké další výhody mají korporátní dluhopisy?

 

Hlavní výhody korporátních dluhopisů

Jedna z předností korporátních dluhopisů pro investora je velmi zajímavé úročení, které mnohonásobně převyšuje úroky získané v případě investice do dluhopisů státních. Pro státní dluhopisy bývá charakteristické nízké zhodnocení nejen oproti korporátním dluhopisům, ale i oproti dalším formám investování. Další výhodou korporátních dluhopisů je, že se jedná o celkem bezpečnou formu investování s přijatelnou mírou rizika, kterou si zhodnotíte sami na základě dostupných a poskytnutých informací.

 

Potvrzení pro vydávání dluhopisů

Bezpečnost investice se zvyšuje také na základě zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kdy je třeba schvalování prospektů jednotlivých společností pro emise dluhopisů Českou národní bankou dle jasně daných, zákonem stanovených, pravidel. Před investováním tak máte možnost seznámit se nejen s hospodářskými výsledky společnosti, do které byste rádi investovali své peníze, ale též s obsahem činnosti dané společnosti, oblastmi trhu, v nichž se společnost realizuje, jakož i s projekty, pro které je financování prostřednictvím dluhopisů využíváno. Tyto informace jsou ze zákona k dispozici každému investorovi, na jejich základě pak můžete zhodnotit riziko investice.

 

Dluhopisy EMTC pro Lipa Learning

Jedna z možností, kam investovat své úspory, je společnost EMTC – Czech, a. s. Tato společnost se řadí mezi firmy, které již schválení pro vydávání dluhopisů od České národní banky získaly. Tato společnost je na trhu již 15 let a za dobu svého trvání má řadu úspěšných projektů, jako je například edukativní aplikace Lipa Learning pro děti či pracovní portál Airjobs . A právě pro tyto projekty vydává společnost EMTC – Czech, a. s. své dluhopisy, které umožňují rozšiřování a zdokonalování těchto projektů.

Více informací o společnosti EMTC – Czech, a. s. a daných projektech můžete získat na jejím webu.

Tento článek je ve smyslu zákona propagačním sdělením. Základní prospekt dluhopisů schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 1. 3. 2018, č.j. 2018/031159/CNB/570,  jeho dodatek č. 1 schválený Českou národní bankou rozhodnutím ze dne 29. 3. 2018, č.j. 2018/044977/CNB/570 a dodatek č. 2, který nabyl právní moci 5. 1. 2019, byly uveřejněny na webových stránkách www.emtc.cz v sekci Pro investory, podsekci Prospekt ČNB, a v papírové podobě je možné je získat v sídle společnosti EMTC – Czech a.s. na adrese Praha 3, Pod Krejcárkem 975/2, 5. patro.