Software pro automatizaci procesů

Software na míru dokáže odlehčit vašim zaměstnancům od stereotypních úkolů. Díky softwaru je možné automatizovat řadu procesů. Nejen, že tak minimalizujete chybu lidského faktoru, ale odborníkům pracovníkům ulehčíte od opakující se a ve většině případů nudné práce. MEMOS Software vyvíjí pro své klienty software na zakázku a také se zaměřuje na vývoj webových aplikací.  Poskytují sice i řadu univerzálních produktů, ale jedině software na míru pokryje přesně vaše potřeby, splní vaše požadavky a plně vyhovuje procesům právě ve vaší firmě.

Jenom vy a lidé pracující ve vaší společnosti vědí, co od softwaru očekávají a jaká data a v jakém formátu potřebují obdržet ve výstupech. Někdy dokáží hůře specifikovat svoje potřeby, protože ani neznají možnosti takového softwaru na míru. Ve spolupráci s vývojáři však dokážou definovat přesný účel aplikace a potřebná výstupní data. Proto jsou u MEMOS Software vybraní pracovníci dotčené firmy součástí týmu. To oni budou následně aplikaci využívat a je nutné, aby jim prostředí aplikace vyhovovalo a co nejvíce ulehčilo jejich práci. V průběhu vývoje softwaru dochází k průběžnému testování, aby se zamezilo vývoji špatným směrem a aby byly prostředky klienta využity co možná nejúčelněji.

Automatizovat lze jakékoli opakující se procesy. Ve většině případů to pro odborné pracovníky znamená dlouhou a nudnou práci. Automatizací dojde k velké časové úspoře a také eliminaci chyb. Výsledkem je příjemnější pracovní prostředí a efektivní procesy, které nikoho zbytečně nezatěžují. Také to jsou důvody, proč byste měli o softwaru na míru přemýšlet i ve vaší společnosti.