V informacích je síla. Mějte svá data v bezpečí

Kdo má data, ten má také peníze. Na kvalitě dat a schopnosti je využít je v mnoha oborech založen úspěch a neúspěch firem. Proto také společnosti investují takové objemy prostředků do Business Inteligence systémů. Mít lepší data než konkurence také představuje konkurenční výhodu. Proto je vhodné nezaměřovat se jen na jejich sběr a vyhodnocení, ale také na jejich zabezpečení.

 

Bezpečná IT síť

Největší díl zodpovědnosti za bezpečnost dat leží na vašem správci IT. Je právě úlohou IT servisu zabezpečit síť způsobem, aby nebylo možné data ukrást. To spočívá především v 2 aspektech:

  1. nastavení bezpečnostních mechanizmů sítě (například přístupová práva uživatelů atd.);
  2. výběr vhodných (bezpečných) technologií;
  3. poučit uživatele sítě o zásadách bezpečného chování na síti a možných rizicích (například phishingové e-maily).

Při správném plnění těchto 3 bodů bude vaše síť výrazně bezpečnější.

 

Nečekat, konat

Když nebezpečná situace nastane, musí správce IT sítě konat okamžitě. Hacker nepočká, až správci sítě začne pracovní doba. Proto po svém IT servisu vyžaduje nonstop technickou podporu.

 

Pokrytí škod pojistkou

Poměrně zajímavým jevem je také možnost IT správce mít pokryté jednotlivé klienty pojistkou proti škodám. Z českých společností to nabízí například pražský NetWin CZ, který má na jednotlivé projekty pojistku až 5 000 000 Kč, kterou lze v případe zájmu ještě navýšit. Proto se jeho klienti nemusí o své IT bát.