Vím koho oslovit, mytí oken ve výšce Plzeň

Musím pochválit pracovníky firmy A SERVIS LIPKA za jejich perfektní práci, kterou nám provedli v naší firmě.

Naše hala má okna ve výšce a díky strojům, které jsou v blízkosti zdi, není jak se k oknům jinak dostat, nežli z pojízdného lešení. Zaměstnanci A SERVISU přijeli přesně na domluvený čas, všechno si sami organizovali a práce jim šla rychle. Jsou to pracovníci, kteří jsou specialisti pro práci ve výšce, měli zařízené pojízdné lešení a umytí oken v takto nedostupném prostoru zvládly perfektně.

U firmy A Servis Lipka se mi líbí jejich operativnost již při zadání zakázky, mají propracovaný rezervační systém a vždycky to klapne hned na poprvé. Myli nám i okna v kancelářích, kde jsou ještě staré rozdělávací rámy.

Všechny okna se lesknou a není na nich jediná čmouha. Opravdu skvělý tým pracovníků a z mé strany maximální spokojenost. Mytí oken ve výšce Plzeň od této firmy budu využívat i v budoucnu.

Často řeším mytí oken a výloh. Nano impregnace Plzeň

02 Okna ve firmě

Služby servisního mytí výloh využívá naše firma u společnosti A SERVIS LIPKA již několik let. Na výlohy máme stálého myče od této firmy, který provádí v našich obchodech servisní mytí výloh Plzeň s individuálním přístupem.

Již několikrát nám velmi ochotně vyhověl i při akcích, kdy ho kontaktujeme a vždy nám přijede výlohy umýt i mino plánované servisní mytí. Společnost A SERVIS jsme již několikrát využili i na mytí oken na naší firmě, kde máme kanceláře. Vždy ve smluvený termín přijel vícečlenný tým myčů a okna, skleněné přepážky a dveře umyli pečlivě a v krátkém časovém limitu, aniž by nějak rušily naše pracovníky v kancelářích.

Na schodišti naší firmy, máme prosklené stěny, na kterých máme aplikovanou nanoimpregnaci GLS. Tato impregnace zabraňuje většímu znečištění a není třeba tak často skleněné plochy umývat. U firmy A SERVIS LIPKA se mi líbí jejich organizace. Tým pracovníků, který k nám jezdí, má šikovného mistra a ten logisticky řídí celý průběh akce.

Co nám velmi vyhovuje je, že každou zakázku zahájí a také i ukončí jejich kompetentní osoba, vedoucí zaměstnanců nebo mistr. Tato osoba vždy s námi přebírá a odevzdává provedenou zakázku. Každá zakázka je vždy ukončena podepsáním předávacího protokolu, ve kterém jejich pracovníci stvrzují, že dílo nevykazuje žádné škody či nedodělky a celková práce jejich firmy byla provedena v dohodnuté kvalitě. Po kontrole je námi potvrzen výkaz o provedené práci, na jehož základě se fakturuje kvartálně.

Jsem přesvědčen, že tato služba je k maximální spokojenosti pro firmy jak malé tak i velké. Firmu A SERVIS LIPKA pro jejich pečlivou a spolehlivou práci všem doporučuji.