Zdravotní pojišťovny lákají nové klienty na programy podporující zdravý životní styl

Od července do konce září probíhá termín, kdy mohou občané České republiky podat přihlášku k nové zdravotní pojišťovně. Jejími pojištěnci se pak stanou od 1. ledna 2017.

Zdravotní pojištění patří mezi jeden z pilířů základních životních jistot a zabezpečení, a tak by si každý z nás měl vybrat takové, které mu vyhovuje.  Meze výběru a přestupu k jiné zdravotní pojišťovně jsou však upravené zákonem o veřejném zdravotním pojištění č. 48/1997 Sb.. Změna je možná pouze jednou za dvanáct měsíců a v průběhu roku jsou dva přestupní termíny. Ten druhý, kdy lze přeregistrování  uskutečnit, probíhá právě teď, a to až do 30. září. Celý proces není nijak složitý,  některé pojišťovny nabízí různé varianty elektronického přihlášení, a tak ani není nutná osobní návštěva kamenné pobočky. Speciální internetovou aplikaci využívá například Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, která novým klientům umožňuje s chytrým mobilním telefonem vyplnit a podepsat přihlášku skrze mobilní rozhraní.

Důvody k přestupu

Ukazuje se, že hlavními důvody k přestupu již nejsou samotné benefity a výhody pro pojištěnce, ale ekonomická stabilita a jistota ošetření.  a Občané kladou důraz i na to, zda má zdravotní pojišťovna aktivní přístup k podpoře správné životosprávy. Mezi nejoblíbenější programy patří projekt Změním se, který koučuje známý český výživový poradce Petr Havlíček. Tento program svým klientům již několikátým rokem nabízí ZP MV ČR v rámci projektu Zdraví jako vášeň. Ti, kteří se přihlásí a projdou výběrovým kolem, jsou vedeni specialisty z oboru za cílem dosáhnout nejen vysněné postavy a kondice, ale hlavně za cílem změnit svůj životní styl. Ze zkušenosti účastníků vyplývá, že drtivé procento z nich kompletně mění svůj přístup k celkové životosprávě a projekt Změním se je pro ně startovním můstkem. „Moc mi pomohly návštěvy v centru Petra Havlíčka a vypracování jídelníčku s přihlédnutím na moji celiakii. Díky jídelníčku jsem se naučila volit vhodné potraviny a hlavně jejich správné množství s časovým rozestupem. Hubnutí šlo lehce, nepociťovala jsem žádný hlad ani chutě. Celkem se mi podařilo shodit 15 kilo.“, vzpomíná na svou účast v projektu paní Ludmila.

V rámci podpory životního stylu nabízí ZP MV ČR i další aktivity a soutěže, které mají klienty nabádat ke změně své dosavadní životosprávy. Hodnotné ceny v soutěžích motivují i pojištěnce, kteří by se podobných aktivit jinak nezúčastnili.

Mezi jiné důvody k přestupu patří i, jak již bylo zmíněno, ekonomická stabilita a jistota ošetření. Pokud toužíte po změně zdravotní pojišťovny, v hledáčku by se měla objevit taková, která na českém trhu již nějakou dobu působí a nemá problém dostát svým závazkům. S takovými pojišťovnami z toho důvodu spolupracuje největší množství lékařů, tudíž se nemusíte bát problémů s pokrytím. Na přestup máte ještě celý srpen a září, přesto jej však neodkládejte na poslední chvíli, nikdy nevíte, co vám může vstoupit do cesty.