Big data: co o nich víme a máme se čeho obávat?

Obrovské objemy dat se generující každou vteřinu po celém světě. Často obsahují i velmi citlivé údaje o nás samotných. Myslíte si, že se vás big data netýkají? V dnešní době je to záležitost opravdu každého z nás. Stačí se přihlásit do své emailové schránky nebo sdílet odkaz na sociální síti. Není divu, že největšími sběrateli informací jsou giganti jako je Google nebo Facebook. Jak správně chránit naše soukromí či soukromí klientů, o kterých data uchováváme? Po právní stránce s tím má nově pomoci GDPR (General data protection regulation). Po té praktické jsou již dnes k dispozici aplikace, které vám zjednoduší správu shromažďovaných údajů.

 

Big data versus smart data

Big data sama o sobě nejsou příliš využitelná. Vlastně v primární fázi hovoříme o sběru údajů. Až následné analýzy z těchto dat udělají informace s přidanou hodnotou. Díky smart datům lze predikovat ekonomický vývoj země, vytvářet předpovědi počasí či dokonce odhalovat kriminální zločiny. Forma dat se může lišit, některá jsou strukturovaná, již organizovaná například v databázi. Nestrukturovaná data mohou být fotky, videa nebo zvukové stopy. Všechny tyto informace dohromady jsou však podkladovou bází pro nejrůznější výstupy, které mohou mít zásadní význam pro každého z nás. Moderní technologie umožňují rychlejší analýzu stále většího objemu přijímaných informací. Zároveň se výstupy stávají dosažitelnější širší veřejnosti díky tzv. cloud computingu. Využívání cloudových uložišť napříč zeměmi a sdílení obsažených informací je jedním ze záměrů digitální ekonomiky. Překážkou mohou být různé pohledy na adekvátní zabezpečení a možné zneužití někdy velmi citlivých údajů.

 

Efektivní využití versus ochrana soukromí

Říkáte si, jak se velkým bratrům vyhnout? Reálně to není v dnešní době téměř možné. Lepší variantou, než bojovat s větrnými mlýny, je zaměřit se na jejich efektivní využití. Správná data jsou příležitostí pro každou firmu i jednotlivce. Nové obchodní příležitosti, zboží a služby, které naplňují očekávání nebo zefektivnění obchodních či výrobních procesů. To vše nám mohou big data nabídnout. Data, která z analýz vycházejí, ale také mohou být součástí něčí osobní identity a tak bychom k nim měli přistupovat. Na to myslí i GDPR, jenž například nově neumožňuje uchovávat něčí osobní údaje, pokud neexistuje právní důvod pro jejich další zpracování. Nově také budete potřebovat souhlas, pokud chcete poskytnutá data využívat k jiným než dohodnutým úkonům. GDPR řeší také oblast zabezpečení dat. Pokud osobní údaje klientů ke své práci potřebujete, zkuste například aplikace eTrezor od společnosti IT2u Czech s.r.o., která přišla s řešením, jak lze bez náročné IT infrastruktury ochránit uchovávaná data. Nemusíte se pak obávat, že v rámci zabezpečení dat nějaký aspekt opomenete.