Počítač je nástroj. Je na nás, jak ho využijeme.

Počítačové hry nejsou jen střílečky. Umí také rozvíjet strategii, logiku a pohybovou představivost. Jak je to vlastně s často diskutovaným vlivem těchto her na děti?

Pořád slýcháme o jejich špatném vlivu, je to opravdu tak nebezpečná zábava? Na tyto a další související otázky se pokusíme najít odpovědi spolu s Janem Brebtou z obchodu Games Eldop, který v OC Park Hostivař nabízí ráj pro všechny fanoušky her na PC i herních konzolích.

 

Mnohé z toho, co je možné o dětském hraní počítačových her říci, vyznívá negativně. Zdůrazňují se především rizika včetně ne zcela prokázaného špatného vlivu na školní prospěch a sociální zařazení dětí. Také se upozorňuje, že hraní počítačových her děti nijak nerozvíjí. Existují ale i teorie, které dokládají, že tomu může být naopak.

 

„Před několika lety proběhl na toto téma zajímavý výzkum podle něhož je hraní počítačových her pouze jednou z aktivit volného času. Často se pojí se sociálním kontaktem, když se hráči scházejí a například diskutují o svých strategiích. Hráči byli také popsáni jako aktivní a zvídaví jedinci, kteří dokázali plně využívat svůj čas a pěstovat i další koníčky a sport. Zdá se tedy, že není potřeba mít obavy,“ říká Jan Brebta z obchodu Games Eldop Park Hostivař.

Ne všechny počítačové hry jsou bezduchými střílečkami a dokonce zdaleka ne všechny obsahují násilí. Bohužel, ty nejkrvavější jsou nejvíce vidět. Existuje i ale mnoho druhů her, které rozvíjejí schopnosti jedince, strategii, logiku, prostorovou orientaci. „Prostřednictvím takzvaných adventur se hráč přenese do exotických zemí, v nichž zažívá podobná dobrodružství jako v knížkách, a dokonce se může dozvědět i mnoho faktických poznatků,“ doplňuje Brebta, Games Eldop Park Hostivař. Takto se hra stává dobrou motivací k hledání dalších informací a četbě. Jiné hry mohou rozvíjet myšlenkové schopnosti, kdy dítě přemýšlí, jak vyřešit nějaký složitý úkol. Další kategorií jsou hry strategické. Je nutné uvažovat o důsledcích svých činů, předvídat reakce protivníka, vyhodnocovat prioritu úkolů. Ve hrách, založených na budovatelské strategii, je možné si vyzkoušet, jak náročné je vybudovat město či prosperující podnik za podmínek téměř reálných.

 

Přesto ale jistě existují nějaká rizika spojená s hraním her. „Paušálně odsuzovat používání počítače a hraní her by bylo stejně krátkozraké jako jeho nekritické doporučování. Berme proto počítač jako nástroj. Oceňujme jeho přínos, mějme se na pozoru před jeho riziky a totéž naučme i naše děti. Co se týče počítačových her, důležité je, co dítě hraje a zda dokáže odhadnout míru,“ shrnuje Brebta, Games Eldop Park Hostivař.