Bytovku lze dobře opravit i bez jakéhokoliv navýšení bytového fondu

Šedivé, nevzhledné a zároveň nevábně vzhlížející bytovky stále tvoří obrovský podíl české městské architektury. Jsou to bytové domy, kde buď „nejsou peníze“ nebo se vlastníci bytů nemohou mezi sebou domluvit, jak svůj dům opravit a postupovat v navýšení komfortu bydlení. Lidé v takových bytovkách musí tedy strpět výrazně vysoké účty za topení, studené plesnivé zdi a nesnesitelné horko v letních měsících. To, že bydlení v takovýchto bytech není dokonce ani zdravé, není snad třeba vícekrát zdůrazňovat, neboť rakovinotvorné účinky plísňových toxinů již byly dávno prokázány. Obyvatelé těchto bytových domů dobře tuší, že by měli bydlet úplně jinak, ale možná nevědí, že i při současné výši nájemného mohou bydlet v dobře opraveném domě se zárukou od prověřené a spolehlivé firmy, která si zakládá na spokojenosti všech svých zákazníků. Ano, neplaťte ani korunu navíc a získejte lepší bydlení – řekneme vám jak.

 

Kvalitní společnost volí vždy specifický přístup

Slušnou a věrohodnou společnost poznáte tak, že její představený nejdříve promluví s jednotlivými majiteli bytových jednotek a zeptá se jich, co je nejvíce ve skutečnosti trápí a co všechno by chtěli ve svém domě zlepšit. Ke všem je třeba přistupovat individuálně, neboť ti, kdo bydlí ve zvýšeném patře, mají úplně jiné potíže než ti, kdo bydlí v nejvyšším patře. Někoho trápí nemožnost vytopit byt v zimních měsících, jiného nesnesitelné horko v létě. Dále to mohou být netěsnící okna, již zmiňované plísně na zdech, špatné stoupačky, katastrofální stav balkónů, hůře otvíratelné vchodové dveře atd. O to vše se zástupce společnosti, které byste chtěli svěřit opravu svého domu, musí ve skutečnosti zajímat.

 

Profesionální posouzení aktuálního stavu bytového domu

Ze stavebně-energetického posouzení bytového domu vyplyne podrobný návrh ideálního řešení, které spočívá např. V celkové výměně oken, zateplení obvodového pláště budovy a přilehlého soklu, zateplení půdy nebo stropu sklepa, opravě a hydroizolaci všech balkónů atd. Následně je vytvořena finanční plán a posouzen její vliv na fond oprav. Jelikož kvalitně provedené opravy a zateplení vedou k výrazně sníženým účtům za dodávky tepelné energie, lze tyto finanční prostředky, které by se jinak prakticky vyhodily oknem, věnovat do fondu oprav, ze kterých se rekonstrukce bytového domu bude nakonec splácet. Celková výše měsíčních plateb za využívání bytu se tedy nikterak nezvýší a vaše bydlení bude zdravější a příjemnější.

 

Žádné problémy s papírováním – neběhejte na úřady

Dobře naplánovat opravu domu je časově celkem dosti náročná práce. Slušná společnost samozřejmě moc dobře ví, že předseda SVJ je také jenom člověk, který chodí do práce, vychovává děti a má volného času úplně stejně, jako každý jiný nájemník či majitel bytové jednotky. Po tomto předsedovi SVJ přeci nikdo nemůže chtít, aby běhal po úřadech a po nocích studoval velké množství příslušných dokumentů. To je práce pro zkušeného zástupce realizační společnosti, který je předsedou SVJ zplnomocněn. Zástupce společnosti také pomůže předsedovi SVJ s naplánováním členské schůze. Je-li smlouva odsouhlasena všemi majiteli bytů, realizační společnost vytvoří detailní projektovou dokumentaci, zajistí průkaz energetické náročnosti budovy, jedná s dotčenými úřady, např. s hasiči, památkáři, ornitology či příslušným dopravním podnikem města. Zástupce firmy je také ve styku se stavebním úřadem, zajistí případné stavební povolení, jedná s městským úřadem o záboru pozemku pro lešení a zařídí i čerpání dotace a mnoho dalšího.

 

Zodpovědné provedení všech oprav za pomocí kvalitních materiálu

Na řadu pak přichází úplně ten nejdůležitější aspekt celé operace, a sice zodpovědné provedení prací s použitím kvalitních materiálů. Pečlivost provedení zateplení je rozhodujícím parametrem pro vytvoření zdravého klimatického prostředí v jakémkoliv bytě. Vytvořit dokonalou a zároveň trvanlivou tepelnou izolaci ale patří mezi ty nejobtížnější operace. Stačí totiž přehlédnout jediné špatné místo v izolačním systému a zateplení budovy končí absolutním nezdarem bez jakéhokoliv hlubšího efektu. Tam, kde by vznikl tzv. tepelný most, by část zdiva v bytech byla velice zimouhřivá a srážela by se na něm negativně působící vodní pára. Takové místo by se pak nedokázalo ubránit následnému výsevu spor a růstu nezdravých plísní. Pokud nechcete, aby tak dopadl zrovna váš domov, svěřte opravu vaší bytovky zkušené společnosti IP Polná, která je v České republice svou pečlivostí přímo vyhlášená. Její vysoce kvalitní práce je ověřená značným množstvím spokojených klientů, kteří dnes bydlí ve více jak 500 zrevitalizovaných bytových domech.

 

Náš klient je naším pánem

Absolutně nejdůležitějším člověkem ve společnosti IP Polná je právě náš zákazník. Není rozhodující, zda nám volá, píše, či přichází na osobní schůzku po předchozí domluvě s námi. Zákazník je náš přítel, který nikdy neobtěžuje, ani nás nemůže přerušit v naší probíhající práci. Naopak je smyslem a hnacím motorem našeho podnikatelského konání a je nám velkou ctí mu pomáhat. Na naše slovo se může vždy a za všech okolností opravdu spolehnout, jelikož platí vždy, co řekneme. Nikdy neúčtujeme žádné vícepráce, jak je u některých společností již zvykem. Cena za celkové dílo je vždy neměnná a je součástí podepsané smlouvy na úplném začátku jednání..