DOBRÝ KOMÍN ROVNÁ SE BEZPEČNÉ BYDLENÍ

Občas se na tento spotřebič zapomíná, a tak s ním po zanedbání mohou nastat problémy. Nebo jen chceme jeho druh změnit či něco přistavit. Komíny, o nich tu dnes bude řeč.

U komínu se musí vzít v úvahu hned několik věcí a musíme si odpovědět na základní otázky. Čím vůbec budeme topit? Plynem, olejem nebo třeba uhlím? Pro jaký dům komín potřebuji? Kde se bude nacházet? A kolik za komín vůbec chceme dát peněz?

Po tom, co si odpovíme na tyto otázky, můžeme zajít více do detailů. Vybrat si můžete třeba z cihelných komínů s obvodovým pláštěm z broušených keramických tvarovek. Moderní variantou jsou potom nerezové komíny. Ty jsou také méně náročné na montáž a nevyžadují nosný základ. Jde o komíny třívrstvé nebo tříplášťové. Komínový průduch je tvořen vložkou, ta je obklopena izolační vrstvou a pak se nachází plášť.

Když komínu vyprší životnost a začne si volat o přestavbu, nemůžeme tomu odporovat. Nejšetrnějším způsobem opravy je vložkování. Vložkování komínů se používá často v kombinaci s frézováním. K dnešnímu vložkování se nejčastěji používají nerezové komínové vložky, jak pevné, tak ohebné. Tyto komínové systémy jsou schopny odvést spaliny od všech typů spotřebičů. Postup vložkování spočívá v zasouvání nerezových komínových vložek do stávajícího komínu. Komínové vložky se dají využít při rekonstrukci komínových těles pro rodinné domky či novostavby, pro realizaci kouřovodů anebo pro vzduchotechnické rozvody.

Je důležité se o komín starat a provádět pravidelnou údržbu. Při čištění se odstraňují saze ze spalinových cest, vyberou se pevné části spalin z půdice a také kondenzáty ze spalinové cesty. Kdyby se čištění neprováděla, mohlo by dojít ke komínovému požáru. Kontrola by se měla provádět minimálně jednou ročně a měla by obsahovat všechny spotřebiče, které jsou připojené na spalinovou cestu a spalují plynná, pevná nebo kapalná paliva (krby, kamna, kotle, ohřívače vzduchu, atd.). Čištění a kontrolu provádí vždycky oprávněná osoba, tedy kominík či revizní technik spalinových cest.

Když se o svůj komín bude starat co nejlépe, žádné velké problémy vás čekat nemusí.