Lidé spoří na důchod, pro děti a na dovolenou. Desetina nespoří vůbec

Vyplatí se v dnešní době klesajících úroků ještě spořit? Vypadá to, že dnes je vhodnější si peníze spíš půjčit, než je ukládat. Více než polovina lidí u nás si to ale nemyslí a dlouhodobě spoří. Nejčastěji na důchod, pro děti nebo vybavení domácnosti. Častěji se ale objevují i názory, že ukládat peníze například pro potomky je dnes již přežitek. Děti je prýnutné spíševybavit patřičnými znalostmi, například i o tom, jak s penězi zacházet.

Mezi pěti nejčastějšími důvody dlouhodobého spoření figuruje kromě dovolené, vybavení domácnosti a důchodu i snaha uspořit něco pro děti, vyplývá z průzkumu společnosti GfK. „Více jak polovina populace, která spoří, má produkt bezpečného zhodnocování peněz, naopak 12 procent lidí se odhodlalo využít produkty rizikového zhodnocení svých finančních prostředků, mezi které patří například akcie a dluhopisy, investiční fondy, ostatní cenné papíry,“ říká Jiří Nosek, Business Development Director ze společnosti GfK.

Podle průzkumu téměř 3 z 5 lidí si spoří nebo mají alespoň nějakou rezervu. Co se týká frekvence spoření, tak více než jedna pětina dotázaných spoří své peníze pravidelně. Průměrná měsíčná naspořená částka se pohybuje okolo 3 115 Kč. Podle výsledků naopak více jak 2 z 5 dotazovaných respondentů nespoří, protože jim nezbývají žádné finanční prostředky. Téměř 1 z 10 dotazovaných v průzkumu dokonce uvádí, že nešetří z důvodu toho, že jim to přijde nepotřebné a nedůležité.

 

Získání úspor může podmiňovat třeba dosažení vzdělání

V západních zemích jsou pro zajištění potomků tradičně využívány tzv. svěřenské fondy. I u nás už je možnost spravovat majetek tímto způsobem. Jejich zakládání u nás umožnil až nový občanský zákoník, který vešel v platnost v lednu 2014.„Jedná se o relativně nový způsob ukládání majetku. Klientům nabízíme možnost zřídit svěřenský fond a následně jej postupně plnit,“ vysvětlila Irena Purschová z portálu Investujichytře.cz, který se profesionální správou svěřenských fondů zabývá. Specifikem těchto fondů je to, že je u nich možné nastavit, kdy, kdo a za jakých podmínek peníze z fondu dostane. Často se tak využívá například podmínka dosažení určitého věku beneficienta (ten, komu je výplata předem určena), dosažení určitého stupně vzdělání, uzavření manželství apod. To představuje i jistou míru motivace k dosažení výsledků. Svěřenský fond vzniká notářským zápisem – sepsáním statutu fondu. Protože se jedná o vyčlenění majetku, nevztahuje se na svěřenský fond exekuce, ani například dědické řízení. Tím jsou peníze chráněny pro beneficienta i v případě, že se zakladatel fondu dostane do složité životní situace.