Tajemství úspěchu: Angličtina pro nejmenší v jazykové škole JS FAN

Přijímací zkoušky na střední školu? Angličtina! Absolvování vysoké školy? Angličtina! Výběrové řízení do nové práce? Angličtina! Dnes naprostá klasika, pokud chcete obstát v běžném životě. Umění komunikovat v cizím jazyce se bere jako samozřejmost, dogma. Čím dříve s výukou cizího jazyka začnete, tím lepší má dítě vyhlídky do budoucna.

A slovo brzy, skutečně znamená brzy. Výuka metodou Wattsenglish se doporučuje už od čtyř let věku dítěte. Angličtina pro nejmenší patří mezi prioritní programy jazykové školy JS FAN. Ta s nimi sklízí velký úspěch. Lektorské know how skrývá aktivní přístup dua Steva a maňáska Maggie, což zbavuje děti ostychu a navozuje příjemnou herní atmosféru. Děti se učí, aniž by měly pocit, že se učí. V praxi výuka probíhá hravou formou, za použití obrázků, písniček a edukativních her. Činnosti se během hodiny střídají tak, aby děti bez problému udržely pozornost.

Individuální přístup přináší výsledky

Lekce jsou uzpůsobeny věku a zájmům dítěte. Děti si kolektiv stejně starých velmi rychle oblíbí a chodí do kurzu rádi. Předpokládá se jediná schopnost, a to vydržet hodinu bez rodičů. Lekce probíhají jednou týdně za účasti maximálně osmi dětí. Je tak zaručeno, že bude mít lektor dostatek prostoru věnovat se každému dítěti individuálně. Všechny kurzy jazykové školy JS FAN jsou koncipovány jako roční a mají návaznost v dalších letech. I tak je možno přistoupit do nich v průběhu školního roku.

Jazyková škola JS FAN pracuje s dětmi systematicky. Pořádá pro ně příměstské i pobytové tábory, což ocení zejména rodiče, které pro děti hledají trávené volného času přes léto. Tábory jsou postaveny na kombinaci vzdělávání, pohybu, zábavy a odpočinku. Jsou vedeny jako česko-anglické. V dopoledních hodinách je na programu výuka angličtiny hravou formou, odpolední část programu probíhá v češtině, pod vedením táborových vedoucích.