Výrazné klimatické změny jsou dnes už dokázaným fenoménem. Co za nimi stojí?

Nejspíše se každý z vás už setkal se spoustou článků, reportáží i zmínek týkajících se současné nepříliš pozitivní situace v oblasti globálního oteplování. Postupem let je stále těžší tento fakt odmítat, protože jej potvrzuje drtivá většina světových vědců. O čem je vlastně řeč?

 

Změna musí přijít ihned

Nejdříve je nutné si uvědomit, co za těmito negativními změnami vlastně stojí. Primárním činitelem je produkce skleníkových plynů, jejichž hlavními zástupci je oxid uhličitý a metan. Jejich největšími producenty jsou v současnosti tři země, přičemž se jedná o Čínu, USA a samozřejmě i Indii. To neznamená, že by ostatní země světa neměly svůj nezanedbatelný podíl.

Globální oteplování způsobuje průměrný nárůst teplot na celé planetě o více než jeden stupeň oproti hodnotám před velkou průmyslovou revolucí. Dle odhadů se během dalších několika desítek let zvýší tato hodnota ještě minimálně o dva stupně. Zde je nutné poznamenat, že i nepatrná klimatická změna znamená ohromnou zátěž pro všechny světové ekosystémy.

Půjde-li to tímto tempem dále, již na konci tohoto století bude více než třetina každého kontinentu naprosto neobyvatelná a promění se v nehostinnou poušť. Dá se tomuto katastrofickému scénáři předejít, nebo je už příliš pozdě?

 

Ještě není pozdě

Jestli chceme zajistit našim dětem i jejich dětem snesitelný život, musí se snažit úplně každý z nás. Prvním krokem je získání adekvátních informací o současném stavu a možnostech, jak s ním vlastně bojovat.

Zajímavým zdrojem informací se stane návštěva internetových stránek známé energetické společnosti E.ON, která se zaměřuje na distribuci ekologicky čisté obnovitelné energie do každé domácnosti. Pokud si chceme zajistit lepší budoucnost, musíme nejdříve začít u sebe.