Interiérový designér vám při zařizování nového bydlení může v mnoha ohledech usnadnit život

Plánujete malou či větší rekonstrukci interiéru a již teď se děsíte všeho, co vás čeká? Není se čemu divit. Jakékoli stavební zásahy do interiéru jsou vyčerpávající a vyžadují vaši plnou pozornost. Ať už je řeč o hledání vhodných doplňků či o dohledu nad řemeslníky, které úpravy v interiéru provádí. Od toho vám ovšem může pomoci interiérový designér.

 

Interiéroví designéři v České republice

Přestože není toto povolání nikterak nové, je profese interiérového designéra opředena tajemstvím. Málokdo si umí představit, co všechno interiérový designér dělá a spoustu lidí jeho služby považuje za zbytečný luxus, který akorát stojí peníze navíc. Ve světě přitom lidé využívají těchto služeb poměrně často. „Interiérovým designem se zabývám již velmi dlouho a přestože cítím, že se situace pomalu obrací k lepšímu a čím dám více lidí začíná při rekonstrukcích interiéru služeb designérů využívat, i tak se stále setkávám s názorem, že se jedná o službu zbytečnou. Příčinu tohoto mínění vidím zejména v tom, že si lidé pravděpodobně nedokážou představit, v čem vlastně interiérový design spočívá. Z vlastních zkušeností musím však také dodat, že tuzemský trh je v tomto ohledu velmi specifický. Češi obecně mají totiž tendence si vše zařizovat a dělat sami a často se jim příčí přizvat si profesionála. O to více to pak platí, mají-li dojem, že jim tato služba nebude ku prospěchu,“ hovoří o postoji k této profesi v Čechách interiérová designérka Anke Glut.

 

V čem spočívá práce interiérového designéra?

Co ale tedy interiérový designér vlastně dělá a proč se vyplatí si jej k rekonstrukci interiéru přizvat? „Spolupráce s klienty vždy začíná osobní schůzkou, kdy je potřeba si ujasnit, jaké má klient požadavky a co od mé práce čeká. Až poté, dojdeme-li k vzájemné shodě a porozumění, se začínám zabývat návrhem, který prezentuji ve 3D vizualizaci a následnou realizací projektu. Dá se říci, že je na klientovi, jak moc chce mých služeb využít. Někdo se chce například podílet nad vybíráním doplňků, někdo ve mně zase naopak vloží naprostou důvěru a dá mi volnou ruku. Tak či onak, dokážu se postarat o kompletní rekonstrukci od začátku až do konce. Domlouvám a organizuji dodavatele a řemeslníky tak, aby na sebe jednotlivé práce logicky navazovaly a vše bylo dokončeno v co nejkratším termínu,“ říká Anke Glut.

Pomineme-li ovšem nesporné know-how interiérového designéra a jeho organizační schopnosti, je nutné brát v potaz i časovou a finanční úsporu, které díky jeho službám docílíme. „Časovou úsporu asi není potřeba nikterak vysvětlovat, ale málokdo si uvědomuje, že každý solidní interiérový designér za sebou má kus práce, a tím pádem i rozsáhlou síť kontaktů. Ať už na dodavatele či na řemeslníky a je to právě předešlá spolupráce s nimi, díky které mohu kolikrát vyjednat slevy či výhodnější podmínky,“ vysvětluje Anke, jakým způsobem lze dosáhnout finanční úspory. Ta ovšem spočívá například i v tom, že díky interiérovému designérovi se nebudete bezhlavě pouštět do spontánních nákupů doplňků, pro které později nenajdete využití a na paměti je nutné mít i fakt, že se interiérový designér snaží o takový návrh projektu, jehož budoucí změny nebudou tolik nákladné.

Další častou obavou je například i to, že finální výsledek nebude odpovídat vašim představám. Za jakých okolností k tomuto může dojít? „Předpokladem pro vzájemnou spolupráci je sladění mých a klientových představ. Jemu by se měla líbit moje předešlá práce a já musím být zase spokojena a nadšena z jeho vize. Jinak není šance, aby toto partnerství fungovalo. Dojde-li však k tomuto porozumění, jsem schopna vytvořit něco, co bude klientovi blízké a co mu bude vyhovovat a dělat radost,“ uzavírá tuto problematiku Anke Glut.