Jak se připravit na účast na pohřbu

Je možné, že ve vašem životě jednou přijde chvíle, kdy se budete muset vypravit na pohřeb příbuzného nebo kamaráda a budete přemýšlet nad tím, jak se připravit, na co nezapomenout a jak se správně chovat. Pohřeb může být pro pozůstalé nepříjemnou a citlivou záležitostí, je proto více než kdy jindy dbát na etiketu a slušné vystupování.

 

Oblečení na pohřeb

Před příchodem na pohřeb se připravte – především je třeba zvolit vhodné oblečení, objednat a vyzvednout smuteční květiny a zjistit, kdy a kam máte na pohřeb dorazit. Jako oblečení na pohřeb by měli muži zvolit nenápadný černý oblek bez lesk, černou kravatu, bílou košili a černé společenské boty. Pokud mezi vámi a zesnulým nebyl žádný příbuzenský vztah, můžete zvolit například jen košili nebo velmi tmavé džíny. Ženy by měly zvolit konzervativní tmavé oblečení, které zakrývá ramena i kolena.

Smuteční květiny si ideálně objednejte dopředu, podle vztahu k zemřelému můžete zvolit buď jen jednoduchou květinovou vazbu, případně dražší smuteční věnec.

 

Příchod a průběh obřadu

Na smuteční obřad se dostavte nejpozději 5 minut před začátkem. Počkejte před vchodem do obřadní síně, ve správnou chvíli budete vyzváni, abyste vstoupili. Pokud jste přinesli smuteční květiny, vybalte je z papíru ještě před vstupem do obřadní síně.

Poté se usaďte. Přední řady jsou rezervovány pro nejbližší rodinu, zvolte proto místo podle vašeho vztahu k zemřelému. Při samotném smutečním obřadu byste neměli mluvit a měli byste mít vypnutý mobil. Při uzavírání opony nebo zajíždění rakve na katafalku je vhodné vestoje vzdát čest zesnulému.

Kondolence

Po ukončení smutečního obřadu se rodině zesnulého vyjadřuje účast kondolencí. Je ale možné, že někdo z rodiny poprosí přítomné, abyste od kondolencí upustili. Přání rodiny respektujte. Ke kondolenci přistupujeme zprava a odcházíme směrem doleva. Kondolujeme pevným stiskem ruky, které doplníme krátkým vyjádřením. Často stačí jen „upřímná soustrast“, pokud chcete, můžete větu také rozvést, nezapomeňte ale, že se soustrast nikdy nepřeje, zvolte tedy například formulaci: „přijměte mou upřímnou soustrast“.

 

Smuteční hostina

Po smutečním obřadu většinou následuje smuteční hostina, ta je ale jen pro pozvané hosty. Hostina může mít různé formy, buď může být zorganizována jako společný oběd, jindy vypadá spíš jako neoficiální setkání s pozůstalými v kavárně nebo vinárně. Na hostině nikdy nemluvte o dědictví a vyhněte se také sáhodlouhému vzpomínání na zesnulého. S pozůstalými mluvte s citem a dbejte na to, abyste neupustili nějakou nevhodnou poznámku.