Jak v brusírnách zajistit bezpečné prostředí pro práci?

Prach vnímáme v domácím prostředí spíše jako estetický problém, spojený ho máme s nepořádkem. V průmyslových halách a výrobnách ale může prach znamenat také problém s bezpečím na pracovišti a je proto nutné ho efektivně likvidovat.

 

Abrazivní prach

Každý prach není nebezpečný, ale ten v brusírnách ano. Při broušení různých materiálů a práci s nimi vznikají prachové částice pro naše zdraví škodlivé, protože obsahují mastné oleje, kovové částice nebo brusivo. Je nutné tento prach odsávat co nejblíže místu jeho vzniku, aby nedocházelo k jeho šíření po okolí. Efektivním způsobem je odsávání broušení, které zajistí čistý a bezpečný prostor bez škodlivin pro lidské zdraví. výrobní hale. Filtrační zařízení určená pro brusírny a další provozy, ve kterých vzniká nebezpečný prach, se vyrábí v silnostěnném provedení. Brusný prach je totiž velmi abrazivní a je potřeba mu přizpůsobit i filtrační systémy.

 

Podle pracoviště

Odsávání prachu přímo u zdroje nebývá problém, bez ohledu na typ je většina stacionárních brusek vybavena hrdlem pro připojení kcentrálnímu odsávání. Pomocí odsávacího potrubí je tak lze spojit do jednoho odsávacího a filtračního systému. Tím je zajištěno odsávání u samotných brusek, pro větší efektivitu se využívá také prostorové odsávání. Na stěny brusírny se umístí závěsné digestoře a podle jejich rozmístění se vytváří jednotlivá pracoviště. Také digestoře jsou napojeny na centrální odsávací systém, přefiltrovaný vzduch se následně vrací zpět do brusírny. V provozech, kde nelze využívat lokální pracoviště, například při výrobě velkých nebo těžkých výrobků, se k zajištění odsávání prachu používají podlahové rošty, odkud se prach odvede do centrální jednotky.

Odsávací systémy využívají moderní technologie a jsou tak vybaveny mnoha systémy, které pomáhají regulovat odsávací výkon s ohledem na pracoviště. Kontrolují také celý chod systému a jeho správné fungování, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí.