Kdy by se mělo dítě začít učit anglicky? Překvapivě velmi brzy!

Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem. Známé moudro nyní platí ještě více než v minulosti a jen málokdo pochybuje o tom, že znalost cizích řečí momentálně patří k nejdůležitějším dovednostem. A jistě je vhodné začít již od útlého věku – ale kdy přesně? Správné načasování je naprosto zásadní, nicméně spousta rodičů nechce svá dítka příliš zatěžovat. Otázka na tělo zní: Jaký je ideální věk pro první kontakt s angličtinou?

Podle většiny expertů by se mělo dítě vystavit cizí řeči co nejdříve, protože lidský mozek nejlépe reaguje v období prvních osmi let života. Zdaleka nejlépe jsou na tom děti, které se svými rodiči pobývají v cizině, případně mají rodiče hovořící odlišnými jazyky. Díky tomu se stávají bilingvními a bez problémů vstřebají jak mateřštinu, tak další jazyk a kdykoliv mezi nimi „přepnou“ – dokonce i uprostřed hovoru.

Navzdory výše uvedenému má bilingvní dítě jeden z jazyků jako „hlavní“ a využívá ho častěji. V případě, že druhý jazyk přestane používat, ho postupem času zcela zapomene. V pozdějším věku se ho však může opět naučit a pravděpodobně bude hovořit mnohem lépe než vrstevníci, kteří se s cizí řečí v útlém věku nesetkali.

V bilingvním prostředí však žije menšina dětí a ostatní se musí druhou řeč naučit jinak. Dobrým řešením je umístění dítěte do cizojazyčné školky, kde budou v kontaktu s rodilými mluvčími. Bohužel jde o poměrně drahou možnost, a navíc s omezenou kapacitou. V menších městech cizojazyčné školky obvykle nejsou vůbec.

Alternativu k cizojazyčným školkám představuje dobře koncipovaný kurz. Podmínkou je, aby měla angličtina pro děti atraktivní formu – tedy žádná gramatika, ale hry, vizuální podněty, komunikace, zpěv a zábava.

Zřejmě nejoblíbenější angličtina pro začátečníky je metoda Wattsenglish. Do kurzů dochází děti ve věku od 4 let a ti šikovnější mohou v rámci prvního či druhého stupně základní školy plynule přejít na kurzy Starters.

Resumé? S přihlášením menšího dítěte do kurzu angličtiny neváhejte, angličtina hrou mu může jedině prospět!