Revize elektro Praha provádí i kontroly hromosvodů

Lidstvo už si během své dlouhé historie osvojilo celou řadu činností, ovšem větru a dešti jsme zatím poručit nedokázali. Bouřka a blesky tak patří k velkým strašákům i dnes. Před údery bleskem se není třeba schovávat v jeskyni, protože většina paneláků a rodinných domů je opatřena hromosvodem. I ten podléhá pravidelným kontrolám, které si můžete objednat například u společnosti zabezpečující revize elektro Praha.

 

Jak probíhá kontrola hromosvodu?

Úder bleskem do budovy je nebezpečný nejenom pro nemovitost jako takovou, ale také pro její obyvatele. Poškodit se může také elektroinstalace a veškeré spotřebiče připojené do obvodu. Náprava těchto škod vyjde na několik set tisíc korun, což může být pro některé domácnosti likvidační. Dle platných norem je naštěstí povinné kontrolovat hromosvod jednou za 2 až 4 roky. Revize elektro Praha zajišťuje nejenom pravidelné revize hromosvodů, ale také revize elektrospotřebičů.

 

V případě pojistné události můžete mít velký problém

Vyhotovená revizní zpráva je navíc podkladem pro případné jednání s pojišťovnou. V případě úderu bleskem do vaší nemovitosti totiž musíte pojišťovnu přesvědčit, že jste udělali maximum pro správnou funkčnost hromosvodu. Při pravidelné kontrole je zdokumentován celkový stav kabeláže a ukotvení. Zkušený revizní technik navíc pomocí měření posoudí, zda je nutné hromosvod přizemnit, nebo zda jsou naměřené hodnoty dostačující.

 

Kolik revize hromosvodu stojí?

Pravidelné kontroly hromosvodů určitě není dobré podceňovat. Společnost provádějící revize elektroinstalace a elektrorozvodů nabízí ještě před započetím prací stanovení podrobné kalkulace. Cena za revizi hromosvodu se nedá generalizovat, protože vždy závisí na výšce budovy, poštu svodů a na velikosti hromosvodní soustavy. Nicméně i při kontrole stavu hromosvodu je nutné používat špičkovou měřící techniku, stejně jako u provádění elektroinstalací a elektrorozvodů.

Chcete-li svou domácnost a všechny elektrické spotřebiče uchránit před úderem bleskem, rozhodně nepodceňujte pravidelné kontroly hromosvodů. Obraťte se na společnost provádějící revize elektra v Praze a domluvte si co nejdříve schůzku se zkušeným technikem.