V jakých případech poskytuje zaměstnavatel pracovní oděv? Jak často?

Pracovní oděvy mohou být velmi důležitou součástí pracovního procesu. Zaměstnanci je nosí z několika důvodů. Tak zaprvé se mohou odlišit od ostatních lidí na provozovně (zákazníků, popřípadě obchodních partnerů apod.). Za druhé je zaměstnanci nosí, aby byly chráněny před újmou na zdraví, která v práci hrozí. Třetím důvodem, proč by zaměstnanci měli mít pracovní oděvy, je ochrana vlastního oblečení před poškozením nebo znečištěním.

 

Kdy zaměstnavatel platí za pracovní oděvy?

V první řadě je třeba rozdělit pracoviště na dvě skupiny. Tu první tvoří takové pracoviště, kde žádná rizika nehrozí. Typicky se může jednat o různé kanceláře nebo třeba nějaké menší obchůdky. Druhou skupinu tvoří riziková pracoviště, na kterých hrozí mimořádné opotřebení nebo znečištění oděvu či obuvi. V těchto rizikových prostorách je zaměstnavatel povinen hradit ochranné pomůcky, oblečení i pracovní obuv. Bohužel, nikde není přesně specifikováno, co znamená „mimořádné opotřebení nebo znečištění“.

 

A co stejnokroje?

Pokud zaměstnavatel vyžaduje nošení oblečení, které odliší zaměstnance od ostatních, nejedná se o ochranné pomůcky. Takové oblečení je obvykle označeno logem společnosti, takže jej zaměstnanec obvykle nenosí nikde jinde, než v práci. Je tedy důležité pro pracovní výkon zaměstnance. Zaměstnavatel je hradí v plné výši.

 

Jak často má zaměstnanec nárok na nové oblečení?

Obecné nařízení, které by zaměstnavateli určovalo povinnost, jak často má poskytovat ochranné pomůcky (jako náhradu za ty, které jsou již opotřebované), bohužel neexistuje. Důvodem je to, že každé pracoviště je specifické. V některém se například pracovní rukavice opotřebují za měsíc, v jiném za rok. Pokud se ale týká ochranný pomůcek, musí být nahrazeny vždy, když končí jejich ochranná funkce. A to i před dobou, kterou udává vnitropodniková směrnice.